80 скрубер метал угаах үйлдвэр-

ҮНЭ: 60₮
ЗАРНА

80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэл гэх мэт зүйлсийг хямд 96654101 уул уурхайн 60 төгрөгөөр зарна. ЗАРЫН АНГИЛАЛ :БАРАА, БҮТЭЭГДЭХҮҮН ХУДАЛДАА / уул уурхайн. БАЙРШИЛ :улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ
80 скрубер метал угаах үйлдвэр, шланк, корпух, насос, кабел, давхар тор, гэрүүд, гал тогооны хэрэгсэ