12 жил ажилсан туршилгатай, Ха-

Нийт ажилласан жил : 12 жил ажилсан туршилгатай,
12 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94 ЗАРЫН АНГИЛАЛ :АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР / ажил хайж байна. БАЙРШИЛ :Улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ