Өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа-

ҮНЭ: 10₮
ХИЙНЭ

Өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа. Туршлагатай өмгөөлөгчид эрүү, иргэн болон захиргааны хэрэгт хууль зүйн туслалцаа үзүүлнэ. Мөн бусад төрлийн хууль эрх зүйн асуудалд туслалцаа үзүүлэх болно. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99637274   УЛААНБААТАР ХОТ
Өмгөөлөл, хууль зүйн туслалцаа. Туршлагатай өмгөөлөгчид эрүү, иргэн болон захиргааны хэрэгт хууль зү