Чэх хэлээр орчуулага хийдэг хү-

ҮНЭ: 8000₮
ХИЙЛГҮҮЛЭНЭ

Чэх хэлээр орчуулага хийдэг хүн байна уу албан ёсны тамагтай холвоо барих утас -88879869 бусад үйлчилгээ 8000 төгрөг орчимоор үйлчилгээг авна / хийлгүүлнэ /. бусад үйлчилгээ. БАЙРШИЛ :улаанбаатар хот. орчуулга 8000 мянган төгрөг орчимоор хийлгүүлэнэ. ЗАРЫН АНГИЛАЛ :Үйлчилгээ / орчуулга. БАЙРШИЛ :Улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ