Хашаа байшингын өрлөг шавар хи-

Нийт ажилласан жил : 4 жил ажилсан туршилгатай,
Хашаа байшингын өрлөг шавар хийнэ 88827053 4 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 8 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ЗАРЫН АНГИЛАЛ :АЖИЛ ХӨДӨЛМӨР / ажил хайж байна. БАЙРШИЛ :улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ