Уран нарийн сийлбэртэй тавилга-

ҮНЭ: 13000000₮
ЗАРНА

Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн монгол гэр зарна. Өвлийн давхарга, брезентэн бүрээстэй. Авах хүнд сайн яриад өгнө.   УЛААНБААТАР ХОТ
Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн мо
Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн мо
Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн мо
Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн мо
Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн мо
Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн мо
Уран нарийн сийлбэртэй тавилгатай монгол гэр зарна. Гэрийн мод, тавилга бүрэн сийлбэртэй иж бүрэн мо