ТЕНДЕРТ ОРХОД БЭЛЭН КОМПАНИ ЗА-

ҮНЭ: 78000000₮
ХУДАЛДАЖ АВНА

ТЕНДЕРТ ОРХОД БЭЛЭН КОМПАНИ ЗАРНА. Барилга, Нөхөн сэргээлт,Эрчим хүчний ТУСГАЙ зөвшөөрөлтэй түүхтэй БАРИЛГА ХОТ БАЙГУУЛАЛТЫН ЯАМ: Барилгын тусгай зөвшөөрөл 2.1.1, 2.1.1*. 2.1.2, 2.1.4, 2.2.1, 2.2.2 заалтай түүхтэй. ЭРЧИМ ХҮЧНИЙ ЯАМ: Эрчим хүчний тусгай зөвшөөрөл 03.2.1 түүхтэй. НОГООН ХӨГЖИЛ ЯАМ: Нөхөн сэргээлтийн ТЕХНИКИЙН болон БИОЛОГИЙН нөхөн сэргээлтийн зөвшөөрөлтэй түүхгүй. Борлуулалт 200 сая. Өр ширгүй. Тендерт орход бэлэн. Үнэ 78 сая. Холбоо барих: 8820-3337   УЛААНБААТАР ХОТ
ТЕНДЕРТ ОРХОД БЭЛЭН КОМПАНИ ЗАРНА. Барилга, Нөхөн сэргээлт,Эрчим хүчний ТУСГАЙ зөвшөөрөлтэй түүхтэй