ТАНЬД ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГТЭ-

ҮНЭ: 20₮
ХИЙНЭ

ТАНЬД ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА УУ? 1. Та бусдаас эд хөрөнгө болон мөнгөө авч чадахгүй байна уу? 2. Гэрээ хэлцэл, гомдол, хүсэлт, нэхэмжлэл бичүүлмээр байна уу? 3. Гэр бүлийн, хөдөлмөрийн, үл хөдлөх хөрөнгийн маргаантай асуудал байна уу? 4. Гэмт хэрэг, захиргааны зөрчлийн улмаас таны эрх зөрчигдсөн үү? 5. Ер нь таньд хууль зүйн зөвлөгөө хэрэгтэй байна уу? 6. Та бидэнд хандаарай Хууль зүйн ухааны доктор, мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгчид бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, иргэн, эрүү, захиргаа, хөдөлмөр, гэр бүлийн хэрэгт өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ. УТАС: 88063818, 99292496   УЛААНБААТАР ХОТ
ТАНЬД ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГТЭЙ БАЙНА УУ? 1. Та бусдаас эд хөрөнгө болон мөнгөө авч чадахгүй байна у