#СОШИАЛ_МЕДИА_МАРКЕТИНГИЙН 06 -

ҮНЭ: 150000₮
ХИЙНЭ

#СОШИАЛ_МЕДИА_МАРКЕТИНГИЙН 06 сарын 24-ний өдөр эхлэх 7 хоногийн сургалтандаа элсэлтээ авч байна. ☎️ Мэдээлэл авах утас: 80112419 Хөнгөлөлт: 30,000 төгрөг. .............................................................................................. СУРГАЛТЫН АГУУЛГА:   УЛААНБААТАР ХОТ
#СОШИАЛ_МЕДИА_МАРКЕТИНГИЙН 06 сарын 24-ний өдөр эхлэх 7 хоногийн сургалтандаа элсэлтээ авч байна.  ☎