КОМПАНИ БАЙГУУЛНА , COMPANY. -

ҮНЭ: 20₮
ХИЙНЭ

КОМПАНИ БАЙГУУЛНА , COMPANY. ЗӨВЛӨГӨӨ ҮНЭГҮЙ. Компани шинээр үүсгэн байгуулах, Компани-ХХК, төрийн бус байгууллага-ТББ, хоршоо, нөхөрлөл,сонин сэтгүүл-ХМБ, цэцэрлэг-БСБ шинээр үүсгэн байгуулах, нэмэлт, хасалтын өөрчлөлт, компанитай холбоотой бүх бичиг баримт түргэн шуурхай бүрдүүлж, бүртгүүлж үйлчилнэ. Ажлын 2 хоногт гаргана. Зөвлөгөө өгнө.Бүгдийг нэг дороос нэг цэгийн үйлчилгээ үзүүлнэ. /COMPANY/.... ГАДААДЫН ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЛТТАЙ КОМПАНИ ШИНЭЭР ҮҮСГЭН БАЙГУУЛАХ. Гадаадын хөрөнгө оруулалттай компани шинээр үүсгэн байгуулах, нэмэлт өөрчлөл, бусад бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийж зөвлөгөө өгнө. Гэрчилгээ тамга ***. Компанийн гэрээ, дүрэм, эрх шилжүүлэх гэрээний орчуулга хийнэ. /АНГЛИ, ХЯТАД, ОРОС/ хэл дээр.   УЛААНБААТАР ХОТ
КОМПАНИ БАЙГУУЛНА , COMPANY.  ЗӨВЛӨГӨӨ ҮНЭГҮЙ. Компани шинээр үүсгэн байгуулах, Компани-ХХК, төрийн
КОМПАНИ БАЙГУУЛНА , COMPANY.  ЗӨВЛӨГӨӨ ҮНЭГҮЙ. Компани шинээр үүсгэн байгуулах, Компани-ХХК, төрийн