граж улаанбаатар хот, сонгинох-

ҮНЭ: 25000000₮
ЗАРНА

Талбайн м2 : талбай :1м2 метр квадрат м2,
Байршил : Сонгинохайрхан дүүрэг, Их наран, 15-р хороо,
граж улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94484850, граж. Граж 1 метр квадрат, 25.0 сая төгрөгөөр зарна. Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо ЗАРЫН АНГИЛАЛ :Үл хөдлөх / Граж. БАЙРШИЛ :Улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ
граж улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94484850, граж. Граж 1 метр квадрат,
граж улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94484850, граж. Граж 1 метр квадрат,
граж улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94484850, граж. Граж 1 метр квадрат,