граж улаанбаатар хот, баянзүрх-

ҮНЭ: утсаар асуух !
ЗАРНА

Талбайн м2 : талбай :18м2 метр квадрат м2,
Байршил : Баянзүрх дүүрэг, 15-р хороолол, 13-р хороо,
граж улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :91017097, граж. Граж талбай :18м2 метр квадрат, 21 төгрөгөөр зарна. Улаанбаатар хот, Баянзүрх дүүрэг 13-р хороо ЗАРЫН АНГИЛАЛ :Үл хөдлөх / Граж. БАЙРШИЛ :Улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ