Гараж Утас: 94484850 граж 1 ме-

ҮНЭ: 2500000₮
ЗАРНА

Талбайн м2 : талбай :1м2 метр квадрат м2,
Сум | дүүрэг : Улаанбаатар хот, Сонгинохайрхан дүүрэг, 15-р хороо,
Гараж Утас: 94484850 граж 1 метр квадрат, 2.5 сая төгрөгөөр зарна. сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо ЗАРЫН АНГИЛАЛ :ҮЛ ХӨДЛӨХ / граж. БАЙРШИЛ :улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ
Гараж Утас: 94484850 граж 1 метр квадрат, 2.5 сая төгрөгөөр зарна. сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо
Гараж Утас: 94484850 граж 1 метр квадрат, 2.5 сая төгрөгөөр зарна. сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо
Гараж Утас: 94484850 граж 1 метр квадрат, 2.5 сая төгрөгөөр зарна. сонгинохайрхан дүүрэг 15-р хороо