Бүх төрлийн Солонгос хэлний ор-

ҮНЭ: 1₮
ХИЙНЭ

Бүх төрлийн Солонгос хэлний орчуулгыг найдвартай түргэн шуурхай хийнэ. Солонгосын визаны урилга, батлан даалтыг шалгаж өгнө. Хөтөлбөр маршрут хийж үйлчилнэ. Зөвлөгөө үйлчилгээ хийнэ. Мөн бизнесс судалгаа хийж өгнө. Хайсан хүссэн мэдээллийг олж өгнө. Бизнессийн холбоотой бараа материал болон түнш олж өгнө. Мөн утсаар шууд синхрон орчуулга хийж холбож үйлчилнэ. Бие даалт, дипломын ажлыг Солонгос хэл дээр хийж үйлчилнэ. Анагаахын мэргэжлийн хэллэгтэй орчуулга, барилгын мэргэжлийн хэллэгтэй орчуулга зэргийг хийж өгнө. 96616761 орчуулга 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ЗАРЫН АНГИЛАЛ :ҮЙЛЧИЛГЭЭ / орчуулга. БАЙРШИЛ :улаанбаатар хот.   УЛААНБААТАР ХОТ
Бүх төрлийн Солонгос хэлний орчуулгыг найдвартай түргэн шуурхай хийнэ. Солонгосын визаны урилга, бат