- МАНАЙ ХАМТ ОЛОН ЦӨӨН ТООНЫ А-

ҮНЭ: 888₮
ХИЙНЭ

- МАНАЙ ХАМТ ОЛОН ЦӨӨН ТООНЫ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА,ХЭЛТЭС, САЛБАРУУДЫГ НЭГТГЭСЭН ШИНЭ ЖИЛИЙН ЦОГЦ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ХИЙЖ ҮЙЛЧИЛЖ БАЙНА.САЛБАР НЭГЖҮҮДИЙГ НЭГТГЭСЭН ОНЦГОЙ ШИНЭ ЖИЛ.БАЙГУУЛЛАГА ХАМТ ОЛНЫ БҮРТГЭЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.УТАС : 80262728   УЛААНБААТАР ХОТ
-	МАНАЙ ХАМТ ОЛОН ЦӨӨН ТООНЫ АЖИЛТАН АЛБАН ХААГЧТАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БАЙГУУЛЛАГА,ХЭЛТЭС, САЛБАРУУДЫГ НЭГ