1 өрөө байр

1 өрөө байр 12 метр квадрат орчим, 100 төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. дорноговь айм

100₮ 2018-07-27 15:08:18
3 өрөө байр

3 өрөө байр 68 метр квадрат, 35.0 сая төгрөгөөр зарна. дорноговь аймаг, сайншанд сум / аймгийн төв /

35000₮ 2016-05-07 10:49:21
3 өрөө байр

3 өрөө байр 68 метр квадрат, 35.0 сая төгрөгөөр зарна. дорноговь аймаг, сайншанд сум / аймгийн төв /

35₮ 2016-05-07 10:56:13
3 өрөө байр

3 өрөө байр 68 метр квадрат, 35.0 сая төгрөгөөр зарна. дорноговь аймаг, сайншанд сум / аймгийн төв /

35000₮ 2016-05-07 10:49:02
3 өрөө байр

3 өрөө байр 80 метр квадрат, 35 төгрөгөөр зарна. дорноговь аймаг, сайншанд сум / аймгийн төв / ЗАРЫН

35₮ 2016-04-14 13:59:11
3 өрөө байр

3 өрөө байр 68 метр квадрат, 36.5 сая төгрөгөөр зарна. дорноговь аймаг, сайншанд сум / аймгийн төв /

36500000₮ 2016-04-19 14:43:02
3 өрөө байр

3 өрөө байр 80 метр квадрат, 35.0 сая төгрөгөөр зарна. дорноговь аймаг, сайншанд сум / аймгийн төв /

35₮ 2016-04-14 14:05:19
1 өрөө байр

1 өрөө байр 42 метр квадрат, 280.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. дорноговь аймаг, замын-үүд сум З

280₮ 2016-01-07 15:17:05