3 өрөө байр

3 өрөө байр 86 метр квадрат, 170.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг

170000₮ 2018-05-17 19:49:08
1 өрөө байр

1 өрөө байр 20 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11

450000₮ 2018-05-17 15:01:29
1 өрөө байр

1 өрөө байр 36 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

850000₮ 2018-05-17 13:25:04
2 өрөө байр

2 өрөө байр 42 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 19-

400000₮ 2018-05-17 10:03:30
2 өрөө байр

2 өрөө байр 42 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 19-

400000₮ 2018-05-17 10:00:40
2 өрөө байр

2 өрөө байр 54 метр квадрат, 650.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11

650000₮ 2018-05-11 13:01:01
31 метр ква

31 метр квадрат, улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99004401 орон сууц., Талбай - 31

450000₮ 2018-05-14 10:22:59
Сансрын тун

Сансрын туннелийн урд талд нийтийн халуун хүйтэн устай, ОО той подвалийн Сансрын туннелийн урд талд

80000₮ 2018-05-12 01:27:02
2 өрөө байр

2 өрөө байр 32 метр квадрат, 111 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 7-р хороо Г

111₮ 2018-05-10 12:38:08
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 550 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 9-р хороо б

550₮ 2018-05-10 09:22:16
3 өрөө байр

3 өрөө байр 63 метр квадрат, 950.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг

950000₮ 2018-05-09 15:55:08
2 өрөө байр

2 өрөө байр 48 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг

550000₮ 2018-05-08 09:24:26
2 өрөө байр

2 өрөө байр 64 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 2-

450000₮ 2018-05-07 20:27:42
1 өрөө байр

1 өрөө байр 35 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 7-р

400000₮ 2018-05-07 19:55:52
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

850000₮ 2018-05-06 19:59:13
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

850000₮ 2018-05-06 19:54:49
1 өрөө байр

1 өрөө байр 35 метр квадрат, 430.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 7-

430000₮ 2018-05-05 12:06:47
2 өрөө байр

2 өрөө байр 64 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 11-р

600000₮ 2018-05-03 14:03:04
3 өрөө байр

3 өрөө байр 1 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 18-р

600000₮ 2018-04-23 02:53:02
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг ХОЛБ

500000₮ 2018-04-22 18:04:44
10-р хороол

10-р хорооллын GOLDEN PARK-д Байрандаа зурагт, хөргөгч, угаалгын машинтай. Холбоо барих утас 9906290

500000₮ 2018-04-22 14:32:24
1 өрөө байр

1 өрөө байр 28 метр квадрат, 350 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг ХОЛБОО БАР

350₮ 2018-04-22 10:44:42
2 өрөө байр

2 өрөө байр 51 метр квадрат, 800 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

800000₮ 2018-04-20 14:54:01
2 өрөө байр

2 өрөө байр 51 метр квадрат, 800 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

800000₮ 2018-04-20 14:53:14
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 14-

600000₮ 2018-04-17 07:06:14
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 14-

600000₮ 2018-04-17 07:05:56
2 өрөө байр

2 өрөө байр 44 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг ХО

550000₮ 2018-04-14 18:40:18
1 өрөө байр

1 өрөө байр 30 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 12

450000₮ 2018-04-14 17:52:15
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 650.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 1

650000₮ 2018-04-13 14:12:04
3 өрөө байр

3 өрөө байр 70 метр квадрат, 99 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг БЗД 26"р хо

990₮ 2018-04-12 23:47:56
1 өрөө байр

1 өрөө байр 24 метр квадрат, 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 17-

300000₮ 2018-04-10 23:51:22
1 өрөө байр

1 өрөө байр 24 метр квадрат, 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 17-

300000₮ 2018-04-10 23:51:02
1 өрөө байр

1 өрөө байр 36 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг ХО

450000₮ 2018-04-10 21:05:22
1 өрөө байр

1 өрөө байр 37 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг хан-

600000₮ 2018-04-09 20:32:09
2 өрөө байр

2 өрөө байр 18 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүр

400000₮ 2018-04-09 14:43:16
2 өрөө байр

2 өрөө байр 64 метр квадрат, 750.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 1

750000₮ 2018-04-09 11:30:15
1 өрөө байр

1 өрөө байр 40 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 2-р

400000₮ 2018-04-08 14:14:02
2 өрөө байр

2 өрөө байр 60 метр квадрат, 750.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг Б

750000₮ 2018-04-05 12:44:38
2 өрөө байр

2 өрөө байр 60 метр квадрат, 750.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг Б

750000₮ 2018-04-05 12:43:52
2 өрөө байр

2 өрөө байр 54 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 3-р

500000₮ 2018-04-02 17:35:40