НЯГТЛАН БОД

НЯГТЛАН БОДОХ БҮРТГЭЛИЙН СУРГАЛТ - - - 21-45 хоногийн хугацаанд жижиг дунд аж ахуй нэгжийн санхүүги

250000₮ 2016-08-26 13:28:01
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 180.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

180000₮ 2018-08-17 15:29:01
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 150.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

150000₮ 2018-08-17 15:27:03
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 250.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

250000₮ 2018-08-17 15:22:56
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 250.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

250000₮ 2018-08-17 15:20:42
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 150.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

150000₮ 2018-08-17 15:17:51
ХҮНИЙ НӨӨЦ-

ХҮНИЙ НӨӨЦ- НЯГТЛАН ХОСОЛСОН 3 САРЫН СУРГАЛТ / БЯМБА ГАРАГИЙН АНГИ/ Та өөрийгөө хөгжүүлмээр байна

1000₮ 2018-08-14 18:23:59
Харилцааны

Харилцааны сэтгэлзүйд суурилсан Хүний нөөц, Нягтлан бодох бүртгэл хосолсон 3 сарын ЦОГЦ сургалт МЭР

1000₮ 2018-08-14 18:18:18
Хүний нөөц,

Хүний нөөц, Нягтлан бодох бүртгэл Та өөрийгөө хөгжүүлмээр байна уу? Тэгвэл МАНАЙ АКАДЕМИ нь өөрийг

1000₮ 2018-08-08 13:48:28
Харилцааны

Харилцааны сэтгэлзүйд суурилсан Хүний нөөц, Нягтлан бодох бүртгэл хосолсон 3 сарын ЦОГЦ сургалт МЭР

1000₮ 2018-08-08 13:41:20
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 250.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

250000₮ 2018-08-06 17:17:51
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 180.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

180000₮ 2018-08-06 17:09:41
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 150.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

150000₮ 2018-08-06 15:38:14
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 150.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

150000₮ 2018-08-06 15:36:18
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 180.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

180000₮ 2018-08-06 12:27:02
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 180.0 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

180000₮ 2018-08-06 12:18:49
НАРИЙН БИЧГ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА-АЛБАН ХЭРГИЙН АЖИЛТНЫ СУРГАЛТ СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Нарийн бичгийн дарга, албан х

1000₮ 2018-07-20 10:50:42
10 ХУРУУНЫ

10 ХУРУУНЫ БИЧЭЭЧИЙН СУРГАЛТ Манай Академи нь 10 хурууны бичээчийн сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллэ

1000₮ 2018-07-19 16:23:13
Албан Хэрэг

Албан Хэрэг Хөтлөлт – Архивын Ур Чадвар Эзэмшүүлэх Сургалт Манай Академи нь: Албан хэрэг хөтлөлт -

1000₮ 2018-07-19 16:18:24
ХҮНИЙ НӨӨЦ-

ХҮНИЙ НӨӨЦ- НЯГТЛАН ХОСОЛСОН 3 САРЫН СУРГАЛТ / БЯМБА ГАРАГИЙН АНГИ/ Та өөрийгөө хөгжүүлмээр байна

1000₮ 2018-07-19 16:10:52
ХӨДӨЛМӨР ХҮ

ХӨДӨЛМӨР ХҮНИЙ НӨӨЦ СУДЛАЛЫН ХҮРЭЭЛЭН Тус мэргэжлүүдээр элсэлт авч эхэллээ. • Нарийн Бичгийн Дарга

10₮ 2018-07-18 23:14:16
	 Албан Хэр

Албан Хэрэг Хөтлөлт – Архивын Ур Чадвар Эзэмшүүлэх Сургалт Манай Академи нь: Албан хэрэг хөтлөлт

1000₮ 2018-07-18 15:44:46
ХҮНИЙ НӨӨЦ-

ХҮНИЙ НӨӨЦ- НЯГТЛАН ХОСОЛСОН 3 САРЫН СУРГАЛТ / БЯМБА ГАРАГИЙН АНГИ/ Та өөрийгөө хөгжүүлмээр байна

1000₮ 2018-07-18 14:39:33
10 ХУРУУНЫ

10 ХУРУУНЫ БИЧЭЭЧИЙН СУРГАЛТ Манай Академи нь 10 хурууны бичээчийн сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллэ

1000₮ 2018-07-16 17:36:22
Нягтлан бод

Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн сургалт Манай Академи нь: Нягтлан бодох бүрт

1000₮ 2018-07-16 17:31:56
Харилцааны

Харилцааны сэтгэлзүйд суурилсан Хүний нөөц, Нягтлан бодох бүртгэл хосолсон 3 сарын ЦОГЦ сургалт МЭР

1000₮ 2018-07-16 17:10:51
10 ХУРУУНЫ

10 ХУРУУНЫ БИЧЭЭЧИЙН СУРГАЛТ Манай Академи нь 10 хурууны бичээчийн сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллэ

1000₮ 2018-07-09 17:42:15
НАРИЙН БИЧГ

НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА-АЛБАН ХЭРГИЙН АЖИЛТАНЫ СУРГАЛТ ++ СУРГАЛТЫН ЗОРИЛГО: Нарийн бичгийн дарга, алб

1000₮ 2018-07-09 17:22:09
КОМПЬЮТЕРИЙ

КОМПЬЮТЕРИЙН ГАНЦААРЧИЛСАН СУРГАЛТ Манай Академи нь: Богино хугацаанд компьютерийн 100% ПРАКТИК ур ч

1000₮ 2018-07-09 17:17:02
Хүний Нөөц

Хүний Нөөц – Нарийн Бичгийн дарга Хосолсон 21, 45 Хоногийн Сургалт МHRC Академи нь: Хүний нөөц, Нари

1000₮ 2018-07-09 17:12:37
КОМПЬЮТЕРИЙ

КОМПЬЮТЕРИЙН ГАНЦААРЧИЛСАН СУРГАЛТ Манай Академи нь: Богино хугацаанд компьютерийн 100% ПРАКТИК ур ч

1000₮ 2018-07-05 09:35:08
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 60 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

60000₮ 2018-07-05 07:37:14
“ТИ ДИ СИ”

“ТИ ДИ СИ” СУРГАЛТ ХӨГЖЛИЙН ТӨВ БОГИНО ХУГАЦААНД ТАНД ҮНЭ ЦЭНЭТЭЙ МЭДЛЭГИЙГ ОЛГОНО. НЯГТЛАН БОДОХ Б

150000₮ 2018-07-04 13:41:46
ХҮНИЙ НӨӨЦ-

ХҮНИЙ НӨӨЦ- НЯГТЛАН ХОСОЛСОН 3 САРЫН СУРГАЛТ / БЯМБА ГАРАГИЙН АНГИ/ Та өөрийгөө хөгжүүлмээр байна

1000₮ 2018-07-04 09:25:17
Хүний Нөөци

Хүний Нөөцийн Менежер – Нарийн Бичиг Хосолсон 45 Хоногийн Сургалт МHRC Академи нь: Хүний нөөцийн мен

1000₮ 2018-07-04 09:13:07
Манай Акаде

Манай Академи нь: Харилцааны сэтгэлзүйд суурилсан Хүний нөөцийн ажилтан - Нягтлан бодох бүртгэл хос

1000₮ 2018-07-04 09:08:06
10 ХУРУУНЫ

10 ХУРУУНЫ БИЧЭЭЧИЙН СУРГАЛТ Манай Академи нь 10 хурууны бичээчийн сургалтандаа элсэлтээ авч эхэллэ

1000₮ 2018-07-03 12:24:33
Нягтлан бод

Нягтлан бодох бүртгэл – Компьютер Хосолсон 21 хоногийн сургалт Манай Академи нь: Нягтлан бодох бүрт

10₮ 2018-07-03 12:21:19
Албан Хэрэг

Албан Хэрэг Хөтлөлт – Архивын Ур Чадвар Эзэмшүүлэх Сургалт Манай Академи нь: Албан хэрэг хөтлөлт -

1000₮ 2018-07-03 12:16:28
нарийн мэрг

нарийн мэргэшүүлэх сургалт 1 мянган төгрөгөөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. ЗАРЫН АНГИЛАЛ :СУРГА

1000₮ 2018-07-03 10:22:21