Бүх төрлийн

Бүх төрлийн санхүү татварын тайлан гаргана. 88001611 тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ

2018-07-11 14:05:12
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн санхүүгийн тайлан гаргана. Гэрээт нягтлан хийнэ. тайлан баланс гаргах 100 төгрөгөөр ү

100₮ 2018-07-03 08:48:54
Санхүүгийн

Санхүүгийн бүх төрлийн тайлан гаргана, төсөл бичнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95119665, 94115956 ЗАРЫН

100₮ 2018-06-30 19:03:36
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 120 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. - Бүх төрлийн санхүүгий

120₮ 2018-06-26 08:49:24
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-06-21 16:03:31
Аудит.Санхү

Аудит.Санхүү,татварын бүх төрлийн. үйлчилгээ үзүүлнэ Үүнд:1.ААНОАТ,ХХОАТ,НӨАТ,НДШ,бусад татварын та

400₮ 2018-06-06 15:15:49
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88041875, 99026649

20000₮ 2018-03-21 09:27:23
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20000₮ 2018-05-09 00:31:06
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 300 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

300000₮ 2018-04-09 17:49:30
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 10 мянган төгрөг орчимоор үйлчилгээг авна / хийлгүүлнэ /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99

10009₮ 2018-04-05 17:42:29
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 208 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88079

208₮ 2018-04-04 13:09:06
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-04-03 17:33:05
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-04-02 19:00:42
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-03-29 13:05:53
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

10000₮ 2018-03-26 13:03:15
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :90002226, 90002228

2018-03-24 19:04:39
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20000₮ 2018-03-20 13:16:43
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20000₮ 2018-03-15 09:31:48
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-03-13 12:21:25
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2018-03-07 18:07:58
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :91015103 ЗАРЫН АНГИ

2018-03-07 13:50:52
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :90002226, 76001122

2018-03-02 18:35:52
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 200 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

200000₮ 2018-02-02 17:40:32
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-02-02 13:20:47
Мэргэшсэн,м

Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон НББ болон Санхүүгийн талаархи асуудлаар зөвөл

888₮ 2017-10-06 15:19:19
Мэргэшсэн,м

Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон НББ болон Санхүүгийн талаархи асуудлаар зөвөл

888₮ 2017-10-07 13:28:46
Санхүү, тат

Санхүү, татвар, тайлангийн иж бүрэн үйлчилгээ Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон

8888₮ 2017-10-02 11:39:44
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 111 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95529

111₮ 2018-01-28 00:16:50
Мэргэшсэн,м

Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон НББ болон Санхүүгийн талаархи асуудлаар зөвөл

888₮ 2017-10-08 15:51:10
Санхүү, тат

Санхүү, татвар, тайлангийн иж бүрэн үйлчилгээ Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон

888₮ 2018-01-17 16:44:52
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2018-01-15 16:09:50
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :76001122, 90002226

2017-12-12 17:25:08
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :76001122, 90 ЗАРЫН

2017-11-13 19:00:21
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :76001122, 9000 ЗАРЫ

2017-11-02 19:08:54
тайлан бала

тайлан баланс гаргах төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :76001122,

2017-11-01 12:40:44
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :760011

2017-10-31 19:24:04
тайлан бала

тайлан баланс гаргах төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :76001122,

2017-10-26 14:57:27
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 5 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

5000₮ 2017-10-24 11:21:55
Санхүү, тат

Санхүү, татвар, нийгмийн даатгалын тайлан гаргана. Тайлан гаргах, санхүү, татварын чиглэлээр олон жи

10000₮ 2017-10-18 15:53:33
тайлан бала

тайлан баланс гаргах төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :90002122

2017-10-17 11:41:37