тайлан бала

тайлан баланс гаргах 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

100000₮ 2018-10-10 09:30:56
Байгаль орч

Байгаль орчны үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага болох "Чойбалсангийн охин" ХХК нь

1000000₮ 2018-10-09 12:09:40
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2018-10-08 10:23:12
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2018-10-08 10:21:17
Санхүү, тат

Санхүү, татварын тайлан гаргана. /ААНОАТ, НДТ, ХХОАТ, НӨАТ/ хуулийн дагуу бүх төрлийн тайлан гаргана

99₮ 2018-10-04 11:44:39
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

100000₮ 2018-09-26 09:09:19
Аудит.Санхү

Аудит.Санхүү,татварын бүх төрлийн. үйлчилгээ үзүүлнэ Үүнд:1.ААНОАТ,ХХОАТ,НӨАТ,НДШ,бусад татварын та

4000₮ 2018-09-20 11:50:56
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 200 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

200000₮ 2018-09-10 14:01:49
Нягтлан бод

Нягтлан бодогч- гэрээгээр тайлан гаргана. Утас 96968200 тайлан баланс гаргах / тайлан баланс гаргах.

2018-09-06 17:00:57
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн дадлагын тайлан гаргана. 94891008 тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үз

20000₮ 2018-09-03 15:45:56
Доктор, маг

Доктор, магистр, бакалаврын дипломын ажил бүх сэдвийн чиглээр бичнэ.Утас: 94891008 тайлан баланс гар

20000₮ 2018-09-03 15:33:26
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн дадлагын тайлан, ангийн ажил, курсийн ажил хямд чанартай хийж гүйцэтгэнэ. 88079294

12₮ 2018-08-30 16:59:40
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 150.0 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТ

150000₮ 2018-08-22 21:22:35
Дадлагын бо

Дадлагын болон үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан хямд чанартай хийж гүйцэтгэж байна. Таны хүссэн хугацаа

10000₮ 2018-08-20 17:46:57
ББСБ-ын тай

ББСБ-ын тайлан балансыг гэрээгээр тогтмол гаргана. 96968200 ЗАРЫН АНГИЛАЛ :ҮЙЛЧИЛГЭЭ / тайлан балан

2018-08-17 14:20:23
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн санхүү татварын тайлан гаргана. 88001611 тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ

2018-07-11 14:05:12
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн санхүүгийн тайлан гаргана. Гэрээт нягтлан хийнэ. тайлан баланс гаргах 100 төгрөгөөр ү

100₮ 2018-07-03 08:48:54
Санхүүгийн

Санхүүгийн бүх төрлийн тайлан гаргана, төсөл бичнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95119665, 94115956 ЗАРЫН

100₮ 2018-06-30 19:03:36
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 120 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. - Бүх төрлийн санхүүгий

120₮ 2018-06-26 08:49:24
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-06-21 16:03:31
Аудит.Санхү

Аудит.Санхүү,татварын бүх төрлийн. үйлчилгээ үзүүлнэ Үүнд:1.ААНОАТ,ХХОАТ,НӨАТ,НДШ,бусад татварын та

400₮ 2018-06-06 15:15:49
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88041875, 99026649

20000₮ 2018-03-21 09:27:23
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20000₮ 2018-05-09 00:31:06
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 300 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

300000₮ 2018-04-09 17:49:30
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 10 мянган төгрөг орчимоор үйлчилгээг авна / хийлгүүлнэ /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99

10009₮ 2018-04-05 17:42:29
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-04-03 17:33:05
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-03-29 13:05:53
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

10000₮ 2018-03-26 13:03:15
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :90002226, 90002228

2018-03-24 19:04:39
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20000₮ 2018-03-20 13:16:43
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20000₮ 2018-03-15 09:31:48
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-03-13 12:21:25
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2018-03-07 18:07:58
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :91015103 ЗАРЫН АНГИ

2018-03-07 13:50:52
тайлан бала

тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :90002226, 76001122

2018-03-02 18:35:52
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 200 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

200000₮ 2018-02-02 17:40:32
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

50000₮ 2018-02-02 13:20:47
Мэргэшсэн,м

Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон НББ болон Санхүүгийн талаархи асуудлаар зөвөл

888₮ 2017-10-06 15:19:19
Мэргэшсэн,м

Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон НББ болон Санхүүгийн талаархи асуудлаар зөвөл

888₮ 2017-10-07 13:28:46
Санхүү, тат

Санхүү, татвар, тайлангийн иж бүрэн үйлчилгээ Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон

8888₮ 2017-10-02 11:39:44