Мэргэшсэн х

Мэргэшсэн хуульч, өмгөөлөгч нар бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, Иргэн, Эрүү, Захиргаа, Хөдөлмөр

10000₮ 2018-09-11 21:00:12
Хууль зүйн

Хууль зүйн зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйлчилгээ зүүлнэ 1. ТА БАГА ТӨЛБӨРӨӨР ХЭРЭГТЭЙ ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ

100₮ 2018-07-06 10:01:57
Best law co

Best law consulting. 1. ТА БАГА ТӨЛБӨРӨӨР ХЭРЭГТЭЙ ХУУЛИЙН ЗӨВЛӨГӨӨ, ӨМГӨӨЛЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХЫГ ХҮ

13₮ 2018-06-28 12:25:23
Хууль зүйн

Хууль зүйн ухааны доктор, профессор, хуульч, өмгөөлөгч нар бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, иргэ

10₮ 2018-06-25 15:07:02
Хууль зүйн

Хууль зүйн ухааны доктор, профессор, хуульч, өмгөөлөгч нар бүх төрлийн хууль зүйн зөвлөгөө өгч, иргэ

10₮ 2018-06-25 13:40:22
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

20000₮ 2018-06-20 09:02:23
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20₮ 2018-05-17 12:17:42
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 888.9 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО Б

888899₮ 2018-05-09 12:21:27
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

20000₮ 2018-04-24 11:06:43
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

20000₮ 2018-04-23 11:37:02
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ЗАРЫН АНГИЛ

20000₮ 2018-04-22 14:24:30
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

20000₮ 2018-04-15 09:13:40
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

20000₮ 2018-04-10 20:27:20
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

20000₮ 2018-03-21 11:12:22
Гэрээт хуул

Гэрээт хуульчаар ажиллана, хуулийн зөвлөгөө өгч, өмгөөллийн үйлчилгээ үзүүлнэ. утас:88776048, 940009

20000₮ 2018-03-20 15:51:13
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

10₮ 2018-02-23 23:00:15
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ

1000₮ 2018-02-10 13:48:35

"Хууль зүйн зөвлөгөө, өмгөөллийн үйлчилгээ" Хууль зүйн салбарын нэр хүндтэй, олон жилийн дадлага тур

20000₮ 2018-01-03 15:49:04
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 250.0 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО Б

250000₮ 2017-11-14 08:57:24
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАР

100000₮ 2017-11-10 14:04:35
Хуулийн зөв

Хуулийн зөвлөгөө, өмгөөлөл Хууль зүйн салбарын н

20000₮ 2017-10-26 15:18:27
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

10000₮ 2017-10-20 15:55:16
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

10000₮ 2017-10-02 16:23:22
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИ

10000₮ 2017-09-30 12:53:17
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88776048, 94

2017-09-28 10:43:03
Өмгөөллийн

Өмгөөллийн “Гэрээт Легал Групп” ХХН Аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст өмгөөлөл хуулийн зөвөлгөө

99₮ 2017-09-28 10:05:30
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 100 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1000₮ 2017-09-01 14:28:33
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 20 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

20₮ 2017-08-24 13:13:40
КОМПАНИ БАЙ

КОМПАНИ БАЙГУУЛНА , COMPANY. ЗӨВЛӨГӨӨ ҮНЭГҮЙ. Компани шинээр үүсгэн байгуулах, Компани-ХХК, төрийн

20₮ 2017-08-08 10:51:39
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 88 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

88₮ 2017-07-27 11:40:17
Өмгөөллийн

Өмгөөллийн “Гэрээт Легал Групп” ХХН Аж ахуй нэгж байгууллага, хувь хүмүүст өмгөөлөл хуулийн зөвөлгөө

11₮ 2017-07-04 10:52:18
Монгол Улсы

Монгол Улсын гавъяат хуульчид болон хууль зүйн ухааны доктор профессор нар хууль зүйн зөвөлгөө өгч ө

1111₮ 2017-06-23 11:47:57
Монгол Улсы

Монгол Улсын гавъяат хуульчид болон хууль зүйн ухааны доктор профессор нар хууль зүйн зөвөлгөө өгч ө

11111₮ 2017-06-15 11:11:28
Монголын ху

Монголын хуульчдын холбооны гишүүн өмгөөлөгчид бүх төрлийн хэрэг, маргаанд өмгөөлөгчөөр оролцож, хуу

111₮ 2017-06-09 17:27:15
Монгол Улсы

Монгол Улсын гавъяат хуульчид болон хууль зүйн ухааны доктор профессор нар хууль зүйн зөвөлгөө өгч ө

1001₮ 2017-06-07 15:54:34
Монгол Улсы

Монгол Улсын гавъяат хуульчид болон хууль зүйн ухааны доктор профессор нар хууль зүйн зөвөлгөө өгч ө

1001₮ 2017-06-06 12:51:55
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

10₮ 2017-06-05 12:09:02
наториат |

наториат | өмгөөлөл | хууль 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ЗАРЫН АНГИЛАЛ :ҮЙЛ

10₮ 2017-06-03 13:13:27
Үнэ төлбөрг

Үнэ төлбөргүй өмгөөлнө. Хуульчийн нийтэд тустай мэргэжлийн үйл ажиллагааны хүрээнд хууль зүйн бүх тө

10₮ 2017-05-21 12:06:24
Зээл, гэр б

Зээл, гэр бүл, эд хөрөнгө болон бусад бүх төрлөөр хууль зүйн зөвлөгөө өгнө ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94000

10₮ 2017-05-12 12:48:09