2 өрөө байр

2 өрөө байр 44 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

450000₮ 2018-07-22 23:47:36
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 80 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-

1500000₮ 2018-07-22 17:53:52
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 2 метр квадрат, 280 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баян

280₮ 2018-07-21 22:57:03
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 2 метр квадрат, 280 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баян

280₮ 2018-07-21 22:56:45
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 63 метр квадрат, 1 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаа

1000000₮ 2018-07-21 14:51:09
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 21 метр квадрат, 280 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

280₮ 2018-07-20 23:55:51
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 21 метр квадрат, 280 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

280₮ 2018-07-20 23:55:33
2 өрөө байр

2 өрөө байр 1 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 1-р х

500000₮ 2018-07-20 16:20:41
5 өрөө байр

5 өрөө байр 111 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 3-р

900000₮ 2018-07-20 16:05:54
5 өрөө байр

5 өрөө байр 111 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 3-р

900000₮ 2018-07-20 16:05:27
барилга | o

барилга | oбьект 294 метр квадрат, 150.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүү

150000₮ 2018-07-20 13:48:57
Зурагт-д, х

Зурагт-д, худаг буудал сургууль цэцэрлэг гэх мэт бүх юмандаа ойрхон хашаанд ам бүл цөөн, тохитой, цэ

90000₮ 2018-07-20 11:53:35
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 128 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот

850000₮ 2018-07-19 18:41:14
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 58 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, б

600000₮ 2018-07-19 18:37:28
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 0.18 ГА, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүр

250000₮ 2018-07-19 10:02:10
Их дэлгүүри

Их дэлгүүрийн урд байршилтай 3 өрөө байрыг урт хугацаанд гадны хүнд түрээслүүлнэ. Люкс засвартай бу

1500000₮ 2018-07-18 15:44:22
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 71 метр квадрат, 17.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

17000₮ 2018-07-18 14:07:29
2 өрөө байр

2 өрөө байр 45 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүр

600000₮ 2018-07-17 14:45:53
1 өрөө байр

1 өрөө байр 40 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг 4-

500000₮ 2018-07-17 12:13:15
Хоосон хаша

Хоосон хашаа түрээслэнэ яаралтай Бзд батоник байвал сайн 99726067 хоосон хашаа | газар 0 метр квадра

30000₮ 2018-07-16 20:47:32
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 100 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

500000₮ 2018-07-16 15:50:40
3 өрөө байр

3 өрөө байр 60 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 1-р

500000₮ 2018-07-16 15:46:53
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2018-07-15 14:03:48
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 42 метр квадрат, 24 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй

2400000₮ 2018-07-15 10:09:57
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 метр квадрат, 220.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

220000₮ 2018-07-13 21:05:27
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 20 метр квадрат, 200 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэ

200000₮ 2018-07-09 23:52:17
Баянмонголх

Баянмонголхороололдтавилагатай удаан хугацаагаар түрээслүүлэнэ. Утас: 99242510 0өөр 3 өрөө байр 7

800000₮ 2018-07-09 19:30:35
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 293 метр квадрат, 25.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

25000₮ 2018-07-09 15:51:47
2 өрөө байр

2 өрөө байр 52 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг хан-

700000₮ 2018-07-04 17:49:57
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

450000₮ 2018-07-04 09:16:37
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 15 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2018-07-03 18:35:14
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 10 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 13-р

10₮ 2018-07-03 17:27:26
3 өрөө байр

3 өрөө байр 80 метр квадрат, 800 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 6-

800000₮ 2018-07-03 13:32:50
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг 1-

600000₮ 2018-07-03 13:11:19
3 өрөө байр

3 өрөө байр 69 метр квадрат, 650.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11

650000₮ 2018-07-02 12:55:55
2 өрөө байр

2 өрөө байр 60 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 6-

550000₮ 2018-07-02 10:09:31
Баянзүрх дү

Баянзүрх дүүрэгт ганц бие эмэгтэй хүнд хажуу өрөө 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. Ус цахилгаан

250000₮ 2018-05-23 21:01:24
1 өрөө байр

1 өрөө байр 27 метр квадрат, 400 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг моск

400₮ 2018-06-30 12:47:00
1 өрөө байр

1 өрөө байр 29 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

450000₮ 2018-06-28 15:26:34
1 өрөө байр

1 өрөө байр 29 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

450000₮ 2018-06-28 15:25:56