хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 210.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

210000₮ 2020-02-22 13:55:34
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 0 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2020-01-29 10:23:33
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 18 метр квадрат, 240.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

240000₮ 2020-01-25 12:12:45
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2020-01-24 11:35:43
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

600000₮ 2020-01-17 20:45:28
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 2 метр квадрат орчим, 250.0 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / т

250000₮ 2020-01-14 10:15:43
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 43 метр квадрат, 100 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чин

100₮ 2020-01-13 12:08:21
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 94 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

1500000₮ 2020-01-11 17:35:06
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 10 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2020-01-09 20:56:46
6сая төгрөг

6сая төгрөг зээлж хүү нд нь хажуу өрөөндөө суулгана.80174899 хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 м

6₮ 2020-01-04 10:35:17
Хажуу өрөө

Хажуу өрөө Байршил: СХД Орчлон 2 хороолол 88091159 хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 8 метр квадрат

300000₮ 2019-12-31 10:30:03
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 30 метр квадрат орчим, 300 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / тү

300000₮ 2019-12-25 10:11:09
Баруун 4н з

Баруун 4н замд 94 метр квадрат хагас подвал 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. Ажил үйлчилгээний зори

1500₮ 2019-12-19 12:30:36
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2019-12-17 21:30:33
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 30 метр квадрат, 200 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

200000₮ 2019-12-16 14:22:57
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 15 метр квадрат, 210.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

210000₮ 2019-12-14 11:08:43
12-рсарын 0

12-рсарын 08-наас 20 хүртэл нийт 12 хоног байх хажуу өрөө түрээлэж сууна. Жич: Нэг эмэгтэй хүн Утас

150000₮ 2019-12-02 19:51:22
28наас12сар

28наас12сарын 20хүртэл хүртэл байх түрээслэн сарын мөнгө өгнө няриа хүүхэдтэй 2том хүн эмэгтэй холбо

150₮ 2019-11-26 18:18:57
Төмөрзамд Б

Төмөрзамд Барс захын хойно хуучны 3 давхар шар байранд засвартай хажуу өрөөг нэг эмэгтэйдТөлбөр 2 са

320000₮ 2019-11-26 13:23:22
сансарт  ке

сансарт кемпэнский зочид буудлын хажуу талын байранд хажуу өрөө түрээслүүлнэ төлбөрийг са

300000₮ 2019-11-22 18:16:16
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 16 метр квадрат орчим, 150.0 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ /

150000₮ 2019-11-18 16:56:03
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 0 метр квадрат орчим, 200 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түр

200000₮ 2019-11-08 19:16:00
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 18 метр квадрат, 350 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

350₮ 2019-10-27 09:38:15
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат орчим, 200 төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж

200₮ 2019-10-25 12:12:57
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 28 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

400000₮ 2019-10-25 12:08:05
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 16 метр квадрат, 200 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

200000₮ 2019-10-22 21:21:02
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 15 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2019-10-06 17:49:12
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 16 метр квадрат, 100 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

100000₮ 2019-09-30 08:11:51
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 45 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

450000₮ 2019-09-27 15:30:42
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 10 метр квадрат, 180.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

180000₮ 2019-09-20 17:33:44
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 14 метр квадрат, 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

300000₮ 2019-09-19 15:11:34
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 260.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

260000₮ 2019-09-10 16:17:07
Хөгшиннаста

Хөгшиннастай хүнтэй эмээтэй хамт хань больж амьдрахаар эмэгтэйг 3 Хороололд хажуу өрөөндөө үнэгүй су

10₮ 2019-09-09 08:42:07
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 25 метр квадрат, 400 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүх

400₮ 2019-09-04 12:09:39
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 13 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

550000₮ 2019-08-31 12:24:00
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 23 метр квадрат, 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

300000₮ 2019-08-28 16:33:13
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 метр квадрат, 2.6 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

260₮ 2019-08-19 00:58:08
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 8 метр квадрат, 100 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхб

100₮ 2019-08-15 20:19:07
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 метр квадрат орчим, 250.0 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ /

250000₮ 2019-08-12 13:40:42
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 18 метр квадрат, 220.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

220000₮ 2019-08-09 08:25:50