хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 16 метр квадрат орчим, 150.0 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ /

150000₮ 2019-11-18 16:56:03
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 0 метр квадрат орчим, 200 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түр

200000₮ 2019-11-08 19:16:00
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 18 метр квадрат, 350 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

350₮ 2019-10-27 09:38:15
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат орчим, 200 төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж

200₮ 2019-10-25 12:12:57
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 28 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

400000₮ 2019-10-25 12:08:05
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 16 метр квадрат, 200 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

200000₮ 2019-10-22 21:21:02
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 15 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2019-10-06 17:49:12
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 16 метр квадрат, 100 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

100000₮ 2019-09-30 08:11:51
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 45 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

450000₮ 2019-09-27 15:30:42
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 10 метр квадрат, 180.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

180000₮ 2019-09-20 17:33:44
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 14 метр квадрат, 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

300000₮ 2019-09-19 15:11:34
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 260.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

260000₮ 2019-09-10 16:17:07
Хөгшиннаста

Хөгшиннастай хүнтэй эмээтэй хамт хань больж амьдрахаар эмэгтэйг 3 Хороололд хажуу өрөөндөө үнэгүй су

10₮ 2019-09-09 08:42:07
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 25 метр квадрат, 400 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүх

400₮ 2019-09-04 12:09:39
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 13 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

550000₮ 2019-08-31 12:24:00
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 23 метр квадрат, 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

300000₮ 2019-08-28 16:33:13
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 метр квадрат, 2.6 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

260₮ 2019-08-19 00:58:08
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 8 метр квадрат, 100 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхб

100₮ 2019-08-15 20:19:07
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 20 метр квадрат орчим, 250.0 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ /

250000₮ 2019-08-12 13:40:42
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 18 метр квадрат, 220.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

220000₮ 2019-08-09 08:25:50
ТБДАндууд,

ТБДАндууд, Грандын замын урд талын 9 давхар (70-р байр) байранд худалдаа үйлчилгээ, автобусны буудал

250000₮ 2019-08-05 10:06:13
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 260.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

260000₮ 2019-07-25 14:13:21
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 260.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

260000₮ 2019-07-25 14:05:50
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 36 метр квадрат, 20 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баян

20₮ 2019-07-23 15:50:12
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 260 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

260₮ 2019-07-22 19:46:44
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 44 метр квадрат, 270.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

270000₮ 2019-07-08 09:40:56
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 25 метр квадрат, 380.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

380000₮ 2019-06-24 18:00:19
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 24 метр квадрат, 88 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баян

2019-06-24 17:58:51
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2019-06-23 12:24:43
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250000₮ 2019-06-23 12:24:25
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 210.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

210000₮ 2019-06-23 10:38:06
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 12 метр квадрат, 210.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

210000₮ 2019-06-17 09:54:11
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 15 метр квадрат, 350.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

350000₮ 2019-06-14 16:05:30
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 15 метр квадрат, 250.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар

250₮ 2019-05-10 12:19:28
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 18 метр квадрат, 250 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

250₮ 2019-05-08 10:21:29
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 22 метр квадрат, 300 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар х

300000₮ 2019-04-30 21:19:49
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 0.05 ГА, 300 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. дорноговь аймаг, сайншанд су

300₮ 2019-04-27 21:23:35
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 371 метр квадрат, 35.0 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хо

35000000₮ 2019-04-19 15:06:02
хажуу өрөө

хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал 22 метр квадрат, 360 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

360₮ 2019-04-09 10:29:16
Хайлаастад

Хайлаастад жижиг дунд үйлдвэрлэл эрхлэх талбай хямд Утас 99710909 хажуу өрөө | нийтийн байр | подвал

100000₮ 2019-04-04 21:59:28