Дархан хото

Дархан хотод дулаахан 2 өрөө байр сонирхоё. Зарах хүмүүс утсаа үлдээгээрэй. 99302365

30₮ 2018-12-27 08:16:51
1 өрөө байр

1 өрөө байр 30 метр квадрат орчим, 30 сая төгрөг орчмоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүрх дү

30000000₮ 2018-12-17 21:48:16
32- оос төм

32- оос төмөр замын хооронд хуучны бэлэн мөнгөөр авна. 99556511 1 өрөө байр 40 метр квадрат орчим, 5

5500000₮ 2018-12-02 13:35:56
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат орчим, 142.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүр

142000000₮ 2018-09-19 14:38:49
1 өрөө байр

1 өрөө байр 20-30метр квадрат орчим, 30 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот. Хотын тө

30000000₮ 2018-09-13 12:32:28
1 өрөө байр

1 өрөө байр 33 метр квадрат орчим, 35.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүрх

35000000₮ 2018-08-14 22:16:19
3 өрөө байр

3 өрөө байр 70 метр квадрат орчим, 165.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүр

165000000₮ 2018-07-26 18:35:53
2 өрөө байр

2 өрөө байр 0.56 ГА орчим, 4 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг ХОЛБ

40₮ 2018-07-21 05:01:27
2 өрөө байр

2 өрөө байр 45 метр квадрат орчим, 60 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, сонгинохай

60000000₮ 2018-07-15 11:07:11
3 өрөө байр

3 өрөө байр 65 метр квадрат орчим, 80 төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүр

80₮ 2018-07-03 01:06:54
Сүхбаатардү

Сүхбаатардүүрэг Хүүхдийн 100 хавьцаа 2 өрөө авна 99351676 2 өрөө байр 30 метр квадрат орчим, 80 төгр

80₮ 2018-05-28 15:20:07
1 өрөө байр

1 өрөө байр 19 метр квадрат орчим, 19 төгрөг орчимоор худалдаж авна. дархан-уул аймаг, дархан сум /

19₮ 2018-05-05 15:01:45
2 өрөө байр

2 өрөө байр 55 метр квадрат орчим, 100 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, хан-уул д

100000000₮ 2018-04-14 01:54:08
2 өрөө байр

2 өрөө байр 55 метр квадрат орчим, 100 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, хан-уул д

100000000₮ 2018-04-14 01:53:46
2 өрөө байр

2 өрөө байр 70 метр квадрат орчим, 10 төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг

10₮ 2018-03-25 16:41:07
70 метр ква

70 метр квадрат орчим, улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99158042, 94111672 орон су

160000000₮ 2018-03-16 20:32:29
Төв аймагт

Төв аймагт шинэ байр авна, /50 хувь төлөөд үлдэгдлийг 2 жилд төлнө/ 99299924 3 өрөө байр 60 метр ква

69000000₮ 2018-02-09 09:34:23
1 өрөө байр

1 өрөө байр 30 метр квадрат орчим, 35.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүрх

35000000₮ 2018-01-26 20:33:05
1 өрөө байр

1 өрөө байр 30 метр квадрат орчим, 35.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүрх

35000000₮ 2018-01-26 20:32:38
1 өрөө байр

1 өрөө байр 30 метр квадрат орчим, 35.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүрх

35000000₮ 2018-01-26 20:31:52
6-рмикрт 3-

6-рмикрт 3-өрөө байр 45-н саяд багтаж худалдаж авна засвар хийгээгүй байсан ч болно 99270744 3 өрөө

45₮ 2018-01-02 22:14:10
2 өрөө байр

2 өрөө байр 60 метр квадрат орчим, 1000.0 мянган төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, бая

999999₮ 2017-11-01 15:33:45
2 өрөө байр

2 өрөө байр 60 метр квадрат орчим, 1000.0 мянган төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, бая

999999₮ 2017-11-01 15:33:14
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат орчим, 2 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, хан-уул дүү

2000000₮ 2017-10-17 13:45:23
2 өрөө байр

2 өрөө байр 1 метр квадрат орчим, 65 төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

65₮ 2017-10-07 14:55:18
2 өрөө байр

2 өрөө байр 80 метр квадрат орчим, 10 мянган төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянгол

10100₮ 2017-10-04 15:24:26
2 өрөө байр

2 өрөө байр 80 метр квадрат орчим, 102 төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэ

102₮ 2017-09-27 14:21:59
2 өрөө байр

2 өрөө байр 100 метр квадрат орчим, 200 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, сүхбаата

200000000₮ 2017-09-26 15:17:10
1 өрөө байр

1 өрөө байр 40 метр квадрат орчим, 45.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, чингэлтэ

45000000₮ 2017-09-24 17:31:46
1 өрөө байр

1 өрөө байр 40 метр квадрат орчим, 45.0 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, чингэлтэ

45000000₮ 2017-09-24 01:04:05
2 өрөө байр

2 өрөө байр 60 метр квадрат орчим, 11.1 сая төгрөг орчимоор улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг Sansari

500₮ 2017-09-12 15:11:13
3 өрөө байр

3 өрөө байр 0 метр квадрат орчим, 11.1 мянган төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, сүхбаа

11111₮ 2017-08-30 16:50:32
1 өрөө байр

1 өрөө байр 25 метр квадрат орчим, 20 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, сонгинохай

20000000₮ 2017-08-28 19:18:20
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат орчим, 65 төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

65₮ 2017-08-28 14:54:21
3 өрөө байр

3 өрөө байр 80 метр квадрат орчим, 90 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. хөвсгөл аймаг, мөрөн сум /

90000000₮ 2017-07-08 12:02:41
Хан-Уул, Ба

Хан-Уул, Баянзүрх, Баянгол дүүргүүдэд байрлах бага м2-тай 2 өрөө байр авна. Баригдсан он нь 2005 оно

1400000₮ 2017-07-05 08:33:52
5hanatai sh

5hanatai shine ger awna shaltai n utas 88197055 1 өрөө байр 1 метр квадрат орчим, 10 төгрөг орчимоор

10₮ 2017-06-27 14:31:59
2 өрөө байр

2 өрөө байр 55 метр квадрат орчим, 1 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянгол дүү

1000000₮ 2017-06-15 10:21:38
yaraltai 5

yaraltai 5 hanatai ger ywna mongo belen holboo barih utas 95249956

600000₮ 2017-06-14 21:20:02
Байрлал сай

Байрлал сайтай бэлнээр ХОЛБОО БАРИХ УТАС :90771477 орон сууц., 2 өрөө байр Талбай - 50 орчим, 60 сая

60000000₮ 2017-05-30 16:02:45