2 өрөө байр

2 өрөө байр 58 метр квадрат, 91.9 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг баянго

91916070₮ 2015-09-21 16:00:20
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг ба

450000₮ 2015-09-21 13:26:41
2 өрөө байр

2 өрөө байр 49 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

450000₮ 2015-09-21 13:02:21
1 өрөө байр

1 өрөө байр 14 метр квадрат, 35 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-р хороо ба

350₮ 2015-09-21 11:41:04
3 өрөө байр

3 өрөө байр 60 метр квадрат, 1.3 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 1-р х

1300000₮ 2015-09-21 11:33:46
ЖУКОВТ 1 ӨР

ЖУКОВТ 1 ӨРӨӨ БАЙР ТҮРЭЭСЛҮҮЛНЭ 1 өрөө байр 32 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. б

450000₮ 2015-09-20 22:48:26
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

900₮ 2015-09-20 21:38:04
2 өрөө байр

2 өрөө байр 38 метр квадрат, 888 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 11-р хоро

888₮ 2015-09-20 10:09:07
Баянзүрх дү

Баянзүрх дүүрэг, КТМС-ийн хажууд 2014 онд ашиглалтанд орсон өвөлдөө маш дулаахан 2 өрөө байр түрээсл

600000₮ 2015-09-20 09:51:08
3 өрөө байр

3 өрөө байр 7 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

850000₮ 2015-09-20 09:41:48
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-

850000₮ 2015-09-19 23:30:05
2 өрөө байр

2 өрөө байр 56 метр квадрат, 520 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 5-р хороо

520₮ 2015-09-19 17:35:31
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 1.2 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 4-р х

1200000₮ 2015-09-19 15:17:56
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-

850000₮ 2015-09-19 15:18:05
1 өрөө байр

1 өрөө байр 15 метр квадрат, 200 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 10-

200000₮ 2015-09-19 15:15:53
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-

850000₮ 2015-09-19 13:53:43
3 өрөө байр

3 өрөө байр 66 метр квадрат, 75.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг un

750000₮ 2015-09-18 18:30:12
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-

850000₮ 2015-09-18 16:05:07
2 өрөө байр

2 өрөө байр 54 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 6-

550000₮ 2015-09-18 15:51:06
2 өрөө байр

2 өрөө байр 38 метр квадрат, 500 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 16-р хороо

500₮ 2015-09-18 15:34:12
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-

850000₮ 2015-09-18 15:01:58
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 1.2 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 4-р х

1200000₮ 2015-09-18 14:20:50
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 85.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

850000₮ 2015-09-18 13:48:42
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 10

550000₮ 2015-09-18 13:25:19
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 10

550000₮ 2015-09-18 13:25:04
2 өрөө байр

2 өрөө байр 54 метр квадрат, 888 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо

888₮ 2015-09-18 11:56:37
2 өрөө байр

2 өрөө байр 54 метр квадрат, 88 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 7-р хороо

88₮ 2015-09-16 10:08:11
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

900₮ 2015-09-18 11:34:42
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

900₮ 2015-09-18 08:26:44
1 өрөө байр

1 өрөө байр 22 метр квадрат, 360.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 12

360000₮ 2015-09-18 07:56:07
Баянзүрх дү

Баянзүрх дүүрэг, КТМС-ийн хажууд 2014 онд ашиглалтанд орсон 2 өрөө байр 51 метр квадрат, 600 мянган

600000₮ 2015-09-17 20:13:59
1 өрөө байр

1 өрөө байр 14 метр квадрат, 350 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-р хороо б

350₮ 2015-09-17 19:48:58
3 өрөө байр

3 өрөө байр 30 метр квадрат, 350.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 1

350000₮ 2015-09-17 13:04:12
3 өрөө байр

3 өрөө байр 30 метр квадрат, 350.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 1

350000₮ 2015-09-17 13:03:57
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 1-р

600000₮ 2015-09-17 12:52:22
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 2-

550000₮ 2015-09-17 12:22:24
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

900₮ 2015-09-17 10:34:06
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

900₮ 2015-09-17 08:27:44
3 өрөө байр

3 өрөө байр 71 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

900₮ 2015-09-16 21:38:46
2 өрөө байр

2 өрөө байр 100 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 1

700000₮ 2015-09-16 19:08:02