2 өрөө байр

2 өрөө байр 44 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

450000₮ 2018-07-22 23:47:36
2 өрөө байр

2 өрөө байр 1 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 1-р х

500000₮ 2018-07-20 16:20:41
5 өрөө байр

5 өрөө байр 111 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 3-р

900000₮ 2018-07-20 16:05:54
5 өрөө байр

5 өрөө байр 111 метр квадрат, 900 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 3-р

900000₮ 2018-07-20 16:05:27
Их дэлгүүри

Их дэлгүүрийн урд байршилтай 3 өрөө байрыг урт хугацаанд гадны хүнд түрээслүүлнэ. Люкс засвартай бу

1500000₮ 2018-07-18 15:44:22
2 өрөө байр

2 өрөө байр 45 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүр

600000₮ 2018-07-17 14:45:53
1 өрөө байр

1 өрөө байр 40 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг 4-

500000₮ 2018-07-17 12:13:15
3 өрөө байр

3 өрөө байр 60 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 1-р

500000₮ 2018-07-16 15:46:53
Баянмонголх

Баянмонголхороололдтавилагатай удаан хугацаагаар түрээслүүлэнэ. Утас: 99242510 0өөр 3 өрөө байр 7

800000₮ 2018-07-09 19:30:35
2 өрөө байр

2 өрөө байр 52 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг хан-

700000₮ 2018-07-04 17:49:57
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

450000₮ 2018-07-04 09:16:37
2 өрөө байр

2 өрөө байр 40 метр квадрат, 10 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 13-р

10₮ 2018-07-03 17:27:26
3 өрөө байр

3 өрөө байр 80 метр квадрат, 800 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 6-

800000₮ 2018-07-03 13:32:50
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг 1-

600000₮ 2018-07-03 13:11:19
3 өрөө байр

3 өрөө байр 69 метр квадрат, 650.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11

650000₮ 2018-07-02 12:55:55
2 өрөө байр

2 өрөө байр 60 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 6-

550000₮ 2018-07-02 10:09:31
1 өрөө байр

1 өрөө байр 27 метр квадрат, 400 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг моск

400₮ 2018-06-30 12:47:00
1 өрөө байр

1 өрөө байр 29 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

450000₮ 2018-06-28 15:26:34
1 өрөө байр

1 өрөө байр 29 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

450000₮ 2018-06-28 15:25:56
1 өрөө байр

1 өрөө байр 31 метр квадрат, 400 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг баянгол дүү

400₮ 2018-06-28 13:27:44
78 метр ква

78 метр квадрат, улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг Цагдаагийн академийн урд, зам дагуу, 3 өрөө байр.

550000₮ 2018-06-27 18:44:31
2 өрөө байр

2 өрөө байр 48 метр квадрат, 550 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг баянгол дүү

550₮ 2018-06-27 18:05:56
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг

450000₮ 2018-06-26 13:49:08
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-

550000₮ 2018-06-26 10:41:26
1 өрөө байр

1 өрөө байр 28 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 6-

500000₮ 2018-06-22 15:55:52
1 өрөө байр

1 өрөө байр 28 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 6-

500000₮ 2018-06-22 15:55:19
1 өрөө байр

1 өрөө байр 10 метр квадрат, 160 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 15-р хороо

160₮ 2018-06-22 10:46:20
2 өрөө байр

2 өрөө байр 35 метр квадрат, 470 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг сонг

470₮ 2018-06-21 18:13:27
1 өрөө байр

1 өрөө байр 40 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 1-р

700000₮ 2018-06-19 15:25:30
3 өрөө байр

3 өрөө байр 50 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг Edu Ap

1500000₮ 2018-06-19 13:57:14
3 өрөө байр

3 өрөө байр 50 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг ХОЛБОО

1500000₮ 2018-06-19 13:53:38
2 өрөө байр

2 өрөө байр 55 метр квадрат, 800 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 19-

800000₮ 2018-06-18 12:58:35
3 өрөө байр

3 өрөө байр 44 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

450000₮ 2018-06-17 15:07:47
4 өрөө байр

4 өрөө байр 98 метр квадрат, 2.8 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хо

2800000₮ 2018-06-15 11:41:47
4 өрөө байр

4 өрөө байр 130 метр квадрат, 2 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 6-р хоро

2000000₮ 2018-06-15 10:52:16
Marshal tow

Marshal town хотхонд 5өрөө байр түрээслэнэ Дүүрэг-Хан-Уул Байршлын нэр-marshal town Нийт талбайн хэм

2600000₮ 2018-06-14 11:34:46
2 өрөө байр

2 өрөө байр 55 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 19-

700000₮ 2018-06-13 20:09:06
1 өрөө байр

1 өрөө байр 22 метр квадрат, 400 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р хороо х

400₮ 2018-06-13 03:42:23
2 өрөө байр

2 өрөө байр 36 метр квадрат, 480.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

480000₮ 2018-06-12 22:51:34

570000₮ 2018-06-12 15:14:59