Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-28 09:20:58
1 өрөө байр

1 өрөө байр 36 метр квадрат, 111.1 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 8-р х

111111111₮ 2020-05-27 12:20:28
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-27 09:12:10
2 өрөө байр

2 өрөө байр 47 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 14-

600000₮ 2020-05-26 18:18:38
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-26 09:16:48
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-25 09:18:05
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

10₮ 2020-05-22 09:58:22
2 өрөө байр

2 өрөө байр 42 метр квадрат, 580.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 5

580000₮ 2020-05-21 09:32:18
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-21 09:28:04
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-20 09:14:30
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-19 08:44:13
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-18 08:56:41
2 өрөө байр

2 өрөө байр 61 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг ХОЛ

500000₮ 2020-05-17 13:47:09
2 өрөө байр

2 өрөө байр 35 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг

550000₮ 2020-05-16 23:19:28
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

580000₮ 2020-05-16 10:24:08
1 өрөө байр

1 өрөө байр 35 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р

500000₮ 2020-05-15 11:45:21
2 өрөө байр

2 өрөө байр 42 метр квадрат, 10 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 5-р хороо Х

10₮ 2020-05-15 08:55:02
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-14 11:31:24
Нарны хороо

Нарны хороололд Түрээс 600,000 төг 99104567 1 өрөө байр 40 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээс

600000₮ 2020-05-14 11:04:52
2 өрөө байр

2 өрөө байр 49 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг Х

550000₮ 2020-05-13 13:44:43
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-13 09:08:32
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-12 09:37:21
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-11 09:14:46
Залуус хоро

Залуус хороололд хөлслүүлнэ. 600,000₮ Утас 91001942 3 өрөө байр 40 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөө

600000₮ 2020-05-09 20:30:31
4 өрөө байр

4 өрөө байр 142 метр квадрат, 2 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хор

2000000₮ 2020-05-08 22:10:00
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-08 10:20:54
Зайсан, дөл

Зайсан, дөл хотхонд гал тогоо тусдаа 1 өрөө байр түрээслүүлнэ. Хагас тавилгатай Төлбөрийг (6сар+1сар

600000₮ 2020-05-03 16:06:05
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-06 09:21:17
2 өрөө байр

2 өрөө байр 61 метр квадрат, 650.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 1

650000₮ 2020-05-05 19:15:57
2 өрөө байр

2 өрөө байр 54 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 1-р

700000₮ 2020-05-05 19:14:05
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-05 10:00:03
3 өрөө байр

3 өрөө байр 58 метр квадрат, 800 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг 11

800000₮ 2020-05-04 16:51:49
2 өрөө байр

2 өрөө байр 64 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 13-

600000₮ 2020-05-04 15:39:19
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-04 09:37:51
2 өрөө байр

2 өрөө байр 0.04 ГА, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 7-р х

400000₮ 2020-05-03 20:41:58
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-05-01 09:00:33
1 өрөө байр

1 өрөө байр 38 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 7-

550000₮ 2020-05-01 03:14:22
1 өрөө байр

1 өрөө байр 18 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг чи

700000₮ 2020-04-29 15:40:07
Жуков хотхо

Жуков хотхонд 2 өрөө байр хөлслүүлнэ Баянзүрх дүүрэг, 5-р хороо, Жуков хотхонд Улаанбаатар Их Сургуу

650000₮ 2020-04-29 08:34:42
2 өрөө байр

2 өрөө байр 44 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р

600000₮ 2020-04-28 11:22:52