3 өрөө байр

3 өрөө байр 68 метр квадрат, 90 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 36г-

90000000₮ 2020-10-25 17:16:42
3 өрөө байр

3 өрөө байр 68 метр квадрат, 90 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 7-р хороо 36г-

90000000₮ 2020-10-25 17:16:30
3 өрөө байр

3 өрөө байр 110 метр квадрат, 275.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг Баянзүрх д

275000000₮ 2020-10-25 17:06:27
2 өрөө байр

2 өрөө байр 50 метр квадрат орчим, 50 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, баянзүрх д

50000000₮ 2020-10-25 16:30:19
2 өрөө байр

2 өрөө байр 53 метр квадрат, 70 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 5-р хороо Энэрэ

70000000₮ 2020-10-25 13:05:59
2 өрөө байр

2 өрөө байр 30 метр квадрат, 55.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 19-р х

55000000₮ 2020-10-24 21:52:56
2 өрөө байр

2 өрөө байр 30 метр квадрат, 55.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 19-р х

55000000₮ 2020-10-24 21:51:06
2 өрөө байр

2 өрөө байр 42 метр квадрат, 10.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 7-р хороо

9999₮ 2020-10-19 11:52:03
2 өрөө байр

2 өрөө байр 36 метр квадрат, 63.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 20-р х

63000000₮ 2020-10-18 14:45:03
3 өрөө байр

3 өрөө байр 64 метр квадрат, 89.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 16-р хороо Ц

89000000₮ 2020-10-15 00:32:33
1 өрөө байр

1 өрөө байр 22 метр квадрат, 300 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 2-р хороо Х

300₮ 2020-10-13 22:59:35
3 өрөө байр

3 өрөө байр 90 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 19-р х

1500000₮ 2020-10-13 18:10:58
2 өрөө байр

2 өрөө байр 68 метр квадрат, 130.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо Х

130000000₮ 2020-10-13 14:05:49
2 өрөө байр

2 өрөө байр 68 метр квадрат, 130.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо Х

130000000₮ 2020-10-13 14:05:32
Хан-Уул дүү

Хан-Уул дүүрэг их хотын дуу чимээнээс зайтай хөл хөдөлгөөн багатай зайсан толгойн зүүн талд байрлалт

2050000₮ 2020-10-13 10:32:38
3 өрөө байр

3 өрөө байр 81 метр квадрат, 2.1 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо хан

2100000₮ 2020-10-10 23:56:23
3 өрөө байр

3 өрөө байр 70 метр квадрат, 2.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 2-р хороо unde

2200000₮ 2020-10-10 23:45:56
2 өрөө байр

2 өрөө байр 68 метр квадрат, 130.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо х

130000000₮ 2020-10-10 17:26:31
1 өрөө байр

1 өрөө байр 34 метр квадрат, 55.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 6-р хороо бая

55000000₮ 2020-10-09 08:56:43
2 өрөө байр

2 өрөө байр 64 метр квадрат, 60 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 10-р хороо 16б

60000000₮ 2020-10-05 13:04:54
БГД,Хос өрг

БГД,Хос өргөө хотхонд 2 өрөө тавилгатай байрыг удаан хугацаагаар 2020-10-07-ноос хойш байраа үзүүлэх

700000₮ 2020-10-05 11:54:57
3 өрөө байр

3 өрөө байр 72 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

850000₮ 2020-10-01 15:19:17
2 өрөө байр

2 өрөө байр 48 метр квадрат, 1.4 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 1-р хор

1350000₮ 2020-09-30 17:25:08
13-рхорооло

13-рхороололд тавилгатай түрээслүүлнэ 94807934 2 өрөө байр 80 метр квадрат, 750.0 мянган төгрөгөөр т

750000₮ 2020-09-29 12:24:31
2 өрөө байр

2 өрөө байр 29 метр квадрат орчим, 30 төгрөг орчимоор худалдаж авна. дархан-уул аймаг, дархан сум /

3₮ 2020-09-27 22:44:38
2 өрөө байр

2 өрөө байр 0.55 ГА, 88.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-р хороо баянгол дүү

88000000₮ 2020-09-26 18:34:51
2 өрөө байр

2 өрөө байр 0.55 ГА, 88.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-р хороо ХОЛБОО БАРИ

88000000₮ 2020-09-26 18:31:07
3, 4 хороол

3, 4 хорооллын эцэст Утас: 89126992 1 өрөө байр 18 метр квадрат, 650 төгрөгөөр зарна. баянгол дүүрэ

650₮ 2020-09-24 12:09:42
1 өрөө байр

1 өрөө байр 18 метр квадрат, 65 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 7-р хороо ХОЛБОО БА

65₮ 2020-09-24 12:07:34
2 өрөө байр

2 өрөө байр 47 метр квадрат, 104 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 6-р хороо хан-

104060000₮ 2020-09-21 21:43:04
2 өрөө байр

2 өрөө байр 45 метр квадрат, 81.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 19-р хороо Өн

81000000₮ 2020-09-21 14:19:13
1 өрөө байр

1 өрөө байр 29 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 1

550000₮ 2020-09-21 08:32:18
2 өрөө байр

2 өрөө байр 55 метр квадрат, 50 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг сонгинохайрх

50₮ 2020-09-20 15:08:30
2 өрөө байр

2 өрөө байр 55 метр квадрат, 50 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 20-р хороо с

50₮ 2020-09-20 15:06:15
2 өрөө байр

2 өрөө байр 39 метр квадрат, 47 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 18-р хороо с

47₮ 2020-09-20 10:56:35
2 өрөө байр

2 өрөө байр 105 метр квадрат орчим, 250.0 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. дар

250000₮ 2020-09-19 19:29:19
Содонхороол

Содонхороололд түрээслүүлнэ . утас 89105777 3 өрөө байр 65 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрэ

850000₮ 2020-09-18 15:13:25
3 өрөө байр

3 өрөө байр 65 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дү

850000₮ 2020-09-16 12:15:23
хотын төвд

хотын төвд баруун дөрвөн замаас холгүй, ТБД андуун чанх ард 2013 онд ашиглтад орсон 35,7 мкв, маш ду

56000000₮ 2020-09-15 11:17:54
Хан-Уул дүү

Хан-Уул дүүргийн 3-р хороо , Алтай хотхоны баруун урд замын эсрэг талд байрлалтай Гэрэлт Өргөө хотхо

89000000₮ 2020-09-14 13:21:38