зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 2.50 ГА, 35.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг

35000000₮ 2020-09-14 12:38:19
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 0.20 ГА, 250 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ

250₮ 2020-09-21 11:18:40
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 4 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүү

320000₮ 2020-09-18 10:12:33
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 4 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүү

320000₮ 2020-09-15 09:38:37
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 32.00 ГА, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-

320000₮ 2020-09-14 16:12:32
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 32.00 ГА, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-

320000₮ 2020-09-09 13:20:41
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 1 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүү

320000₮ 2020-09-01 14:30:41
Шадивландзу

Шадивландзуслангийн газар Хуучны модон байшинтай 440мкв газар яаралтай Shadivlan 80787881 20say зусл

20000000₮ 2020-08-24 15:11:18
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 4 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүү

320000₮ 2020-08-13 11:47:57
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 26 метр квадрат, 12.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүр

12000000₮ 2020-08-13 17:07:42
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 90 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаата

1500000₮ 2020-08-12 16:11:45
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 4 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүү

320000₮ 2020-08-12 10:54:49
''Ноц Конст

''Ноц Констракшин ХХК'' Зөөврийн орон сууц, Тохижуулсан Контейнер Утас: 77376699 /энгийн ярианы тари

320000₮ 2020-08-11 11:57:59
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 0.07 ГА орчим, 3 сая төгрөг орчимоор худалдаж авна. улаанбаатар хот, сүхба

3000000₮ 2020-08-07 13:34:02
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 0.07 ГА, 5 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг шинэ нисэх

5000000₮ 2020-07-24 10:14:50
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 24 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-07-03 14:49:44
АРГҮНТЭД ЗУ

АРГҮНТЭД ЗУСЛАНГИЙН БАЙШИН 2,БА 3 САРААР, 100М/2, 2 ӨРӨӨ,ОЙН ЗАХАД, утас: 86891109 зуслангийн байшин

450₮ 2020-07-03 10:27:59
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 100 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чи

450₮ 2020-06-30 12:02:16
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 190 метр квадрат, 1.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүр

1200000₮ 2020-06-18 22:47:24
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-06-23 12:13:49
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-06-22 11:47:58
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-06-17 17:59:03
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 8 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгин

700000₮ 2020-06-17 13:27:07
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-06-09 17:06:32
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-06-04 15:15:31
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 28 метр квадрат, 350.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүх

350000₮ 2020-06-04 14:35:53
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-06-02 13:36:06
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-05-28 16:01:15
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 3.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

3200000₮ 2020-05-27 10:05:09
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 3.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

3200000₮ 2020-05-26 18:02:31
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 3.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

3200000₮ 2020-05-25 11:35:34
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 3.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

3200000₮ 2020-05-21 16:07:47
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 3.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

3200000₮ 2020-05-20 10:35:39
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 3.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

3200000₮ 2020-05-19 09:58:01
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 3.2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг

3200000₮ 2020-05-18 15:46:40
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-05-16 11:15:52
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-05-15 14:18:26
зуслангийн

зуслангийн байшин, харуулын байр, амралтын кемп, ариун цэврийн байгууламж | газар 4м2-48м2 метр квад

320000₮ 2020-05-14 17:23:25
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320.0 мянган төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дү

320000₮ 2020-05-13 10:47:58
зуслангийн

зуслангийн байшин | газар 48 метр квадрат, 320 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 4-р

320₮ 2020-05-10 13:02:13