граж 5 метр

граж 5 метр квадрат, 3 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 21-р хо

3000₮ 2015-10-21 10:58:41
Граж, авто

Граж, авто засвар гагнуур, агуулах, мужаан гмэт зориулалтаар ашиглаж байсан граж түрээслүүлэнэ. Баян

500000₮ 2015-10-20 23:56:44
граж 100 ме

граж 100 метр квадрат, 1.4 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 16-р хороо ба

1400000₮ 2015-10-18 11:13:53
граж 0 метр

граж 0 метр квадрат, 10 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг Нарны хороолол 7-р байрны д

10₮ 2015-10-13 00:25:51
граж 4 метр

граж 4 метр квадрат, 30 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 5-р хороо баянгол дү

30₮ 2015-10-09 19:49:59
граж 2 метр

граж 2 метр квадрат, 120.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 2-р хороо

120000₮ 2015-10-08 14:50:19
граж 100 ме

граж 100 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 16-р хороо ба

1500000₮ 2015-10-07 10:01:14
граж 1 метр

граж 1 метр квадрат, 11 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг 6-р хороо 45-р бай

11₮ 2015-10-05 12:48:30
граж 10 мет

граж 10 метр квадрат, 13.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хороо 21

13000000₮ 2015-10-02 17:13:55
граж 18 мет

граж 18 метр квадрат, 80 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 13-р хороо шинэ эр

80₮ 2015-09-27 11:26:33
граж 60 мет

граж 60 метр квадрат, 350 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 12-р хороо баянгол

350₮ 2015-09-24 09:12:39
граж 60 мет

граж 60 метр квадрат, 350 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 12-р хороо баянгол

350₮ 2015-09-24 09:11:19
граж 2 метр

граж 2 метр квадрат, 1.8 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 16-р хороо баянгол дүү

1800000₮ 2015-09-21 10:44:26
граж 100 ме

граж 100 метр квадрат, 1.3 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 16-р хороо ба

1300000₮ 2015-09-21 10:34:19
граж 16 мет

граж 16 метр квадрат, 37.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг 4-р хороо ХОЛБОО Б

37000000₮ 2015-09-19 15:42:16
граж 100 ме

граж 100 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 16-р хороо ба

1500000₮ 2015-09-19 12:43:07
30*20 хэмжэ

30*20 хэмжээтэй 4 м дээш өндөртөй , 500 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. улаан

500000₮ 2015-09-18 13:52:21
граж 20 мет

граж 20 метр квадрат, 10 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 18-р хороо баянгол дүүрэг,

10₮ 2015-09-17 13:27:25
граж 0 метр

граж 0 метр квадрат, 7 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 6-р хороо баянгол дүүрэг

7000000₮ 2015-09-14 16:22:09
Баянмонголх

Баянмонголхороололд 404-р байрны дор онц байрлалтай дулаан зогсоол 1 жилээр түрээслүүлнэ  90188468 г

898₮ 2015-09-14 11:41:19
граж 0.05 Г

граж 0.05 ГА, 5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг СХД –ийн лаборато

5040000₮ 2015-09-13 20:39:56
граж 72 мет

граж 72 метр квадрат, 750.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 17

750000₮ 2015-09-13 20:37:29
граж 8 метр

граж 8 метр квадрат, 30 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 3-р хороо Дулаан гараж

30000000₮ 2015-09-13 15:40:49
граж 32 мет

граж 32 метр квадрат, 10 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 18-р хороо 84-р сургу

10000000₮ 2015-09-12 14:59:55
граж 8 метр

граж 8 метр квадрат, 30 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 3-р хороо Хийморь 19-ий

30000000₮ 2015-09-11 22:22:41
13-рхорооло

13-рхороололд тоосгон гараж үнэ тохирч 99188311, 98880312 граж 30 метр квадрат, 13.5 сая төгрөгөөр з

13500000₮ 2015-09-08 21:25:59
граж 2 метр

граж 2 метр квадрат, 2 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 16-р хороо баянгол дүүрэ

2000000₮ 2015-09-07 14:10:14
граж 100 ме

граж 100 метр квадрат, 1.5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 16-р хороо ба

1500000₮ 2015-09-07 14:00:50
граж 18 мет

граж 18 метр квадрат, 7.5 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 3-р хороо б

7500₮ 2015-09-02 19:14:27
граж 18 мет

граж 18 метр квадрат, 7.5 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 3-р хороо Х

7500₮ 2015-09-02 18:25:14