барилга | o

барилга | oбьект 0.24 ГА, 190.0 мянган төгрөгөөр зарна. өмнөговь аймаг, ханбогд сум Цагаан хаданд ШТ

190000₮ 2018-03-01 18:39:03
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат орчим, 100 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /.

100000₮ 2018-02-04 14:44:26
Соёлын төви

Соёлын төвийн барилга Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадад 720 м2 талбаатай, төвийн дулаан, цэвэр усан

100000000₮ 2017-10-04 12:03:46
Дуусаагүй ү

Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн барилга, газар Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадад 21336 м2 талбайтай, төвийн

100000000₮ 2017-10-04 12:01:14
Өмнөговь ай

Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадад 21336 м2 талбайтай газрыг зарна. Төвийн дулаан, цэвэр усанд холбо

100000000₮ 2017-10-03 17:32:52
барилга | o

барилга | oбьект 0.07 ГА, 10 төгрөгөөр зарна. өмнөговь аймаг, даланзадгад сум / аймгийн төв / Өмнөг

10₮ 2017-07-25 13:57:52
барилга | o

барилга | oбьект 0.07 ГА, 10 сая төгрөгөөр зарна. өмнөговь аймаг, даланзадгад сум / аймгийн төв / Өм

10000000₮ 2017-08-03 14:43:05
барилга | o

барилга | oбьект 2.13 ГА, 100 сая төгрөгөөр зарна. өмнөговь аймаг, даланзадгад сум / аймгийн төв / Х

100000000₮ 2017-08-03 14:46:19
барилга | o

барилга | oбьект 2.13 ГА, 10 төгрөгөөр зарна. өмнөговь аймаг, даланзадгад сум / аймгийн төв / undefi

10₮ 2017-07-25 14:00:30
барилга | o

барилга | oбьект 0.40 ГА, 250 төгрөгөөр зарна. өмнөговь аймаг, даланзадгад сум / аймгийн төв / 1-д.

250₮ 2017-07-05 11:43:11
барилга| oб

барилга| oбьект 0.10 ГА, өмнөговь аймаг, даланзадгад сум / аймгийн төв / Өмнөговь аймгийн Даланзадга

200000000₮ 2016-10-16 22:00:36