барилга | o

барилга | oбьект 0.15 ГА, 450.0 сая төгрөгөөр зарна. төв аймаг, жаргалант сум Ар хуст-д. ХОЛБОО БАРИ

450000000₮ 2017-09-26 23:44:01
Хотоос 49км

Хотоос 49км зайд байрлах иж бүрэн үнээний ферм яаралтай зарна. Малчины байр үнээний зогсоол зэрэг зү

110₮ 2016-08-07 15:20:41
Төв аймгийн

Төв аймгийн зуун мод сумын номт баг-д А зэрэглэлийн газар 158 м2 үйлдвэрлэлийн зориулалтаар ашиглаж

70000000₮ 2016-06-22 09:03:48
барилга | o

барилга | oбьект 158 метр квадрат, 70 сая төгрөгөөр зарна. төв аймаг, зуунмод сум / аймгийн төв / Зу

70000000₮ 2016-06-22 08:58:39
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат, 500 сая төгрөгөөр зарна. төв аймаг, зуунмод сум / аймгийн төв / 7

500000000₮ 2016-05-12 19:57:32
Төв аймагт

Төв аймагт баригдаж б/гаа барилга зарна Төв аймагт “А” зэрэглэлийн бүсэд байрлалтай, өмчлөгдсөн

450₮ 2016-03-04 21:41:21
барилга | o

барилга | oбьект 0.05 ГА, 450 төгрөгөөр зарна. төв аймаг, зуунмод сум / аймгийн төв / undefined ХОЛБ

450₮ 2016-03-03 19:08:42
барилга | o

барилга | oбьект 2 метр квадрат, 11.1 мянган төгрөгөөр зарна. төв аймаг, баянчандмань сум 3-д. ХОЛБО

11111₮ 2015-09-18 06:45:05