барилга | o

барилга | oбьект 50 метр квадрат орчим, 500 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. у

500000₮ 2018-11-27 00:12:52
барилга | o

барилга | oбьект 100 метр квадрат орчим, 500 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /.

500000₮ 2018-10-09 14:14:58
барилга | o

барилга | oбьект 0.08 ГА орчим, 10 сая төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. улаанбаатар х

10000000₮ 2018-09-21 15:06:39
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат орчим, 100 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /.

100000₮ 2018-02-04 14:44:26
барилга | o

барилга | oбьект 50 метр квадрат орчим, 111 төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. улаанбаа

111₮ 2017-08-17 16:50:59
барилга | o

барилга | oбьект 100-200 метр квадрат орчим,380, цэвэр, бохир төвийн холболттой, хүнсний үйлдвэрлэл

10000₮ 2017-02-05 19:21:24
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат орчим, 1.5 сая төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. ула

1500000₮ 2016-10-05 11:17:21
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат орчим, 1.5 сая төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. ула

1500000₮ 2016-10-05 11:15:20
Хүнснийүйлд

Хүнснийүйлдвэр явуулах боломжтой 300м2-500м2 обьект түрээслэж авна халуун хүйтэн устай холбоо барих

1500000₮ 2016-09-21 13:59:06
барилга | o

барилга | oбьект 0.05 ГА орчим, 5 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. улаанбаатар

5000₮ 2016-09-07 12:38:56
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат орчим, 10 төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. улаанбаа

10₮ 2016-05-23 16:38:37
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат орчим, 11 төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. улаанбаа

11₮ 2016-05-10 11:11:40
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат орчим, 1 мянган төгрөг орчимоор түрээслэнэ / түрээслэж сууна /. ул

1000₮ 2016-05-04 10:35:01