барилга | o

барилга | oбьект 0.11 ГА, 11.1 мянган төгрөг үнэлж солино / бартер /. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэ

11111₮ 2018-03-15 10:34:07
барилга | o

барилга | oбьект 225 метр квадрат, 80 сая төгрөг үнэлж солино / бартер /. дархан-уул аймаг, дархан с

80000000₮ 2017-03-28 10:52:10
барилга | o

барилга | oбьект 0.80 ГА, 899 төгрөг үнэлж солино / бартер/. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг ХОЛБОО

899₮ 2016-05-29 08:47:12
барилга | o

барилга | oбьект 0.04 ГА, 165.0 мянган төгрөг үнэлж солино / бартер/. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэ

165000₮ 2016-04-04 15:09:40
4*6хэмжээтэ

4*6хэмжээтэй, шалны халаалттай, канад технологиор баригдсан,худалдаа үйлчилгээ,зуслангийн сууцны зор

80₮ 2016-01-22 13:51:59
барилга | o

барилга | oбьект 24 метр квадрат, 80 төгрөг үнэлж солино / бартер/. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

8₮ 2016-01-04 17:54:34
барилга | o

барилга | oбьект 24 метр квадрат, 8.5 сая төгрөг үнэлж солино / бартер/. улаанбаатар хот, сонгинохай

8500000₮ 2015-11-23 17:30:53
барилга | o

барилга | oбьект 24 метр квадрат, 8.5 сая төгрөг үнэлж солино / бартер/. улаанбаатар хот, сонгинохай

8500000₮ 2015-11-13 14:10:47
барилга | o

барилга | oбьект 150 метр квадрат, 85 төгрөг үнэлж солино / бартер/. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

85₮ 2015-10-18 17:14:37
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 250.0 сая төгрөг үнэлж солино / бартер/. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан д

250000000₮ 2015-09-26 12:25:03