Хотын А зэр

Хотын А зэрэглэлийн бүсэд 1000 мкв газар зарна. ***** Нарны гүүрний баруун талд ***** Бичиг баримт б

385000000₮ 2017-10-03 00:30:14
барилга | o

барилга | oбьект 0.07 ГА, 390 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 19-р хороо баянгол дү

390000000₮ 2017-11-28 15:50:22
6 бичил хор

6 бичил хороололд 12.5x17 хэмжээтэй цутгаж, чанартай сайн барьсан, 48 тоосгон ханатай, 2 давхар 420

150₮ 2017-06-21 15:15:41
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 4 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 10-р хороо баянг

2147483647₮ 2017-11-24 16:14:53
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат, 1 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

1010₮ 2017-11-21 11:11:28
ЧД, 15-хоро

ЧД, 15-хороо, Хайлаастын 84-р буудалд байрлах 722,5 м2 талбайтай 30 нь өрөөтэй, 240 м2 гражтай, 380в

190000000₮ 2017-10-14 14:32:57
барилга | o

барилга | oбьект 0.04 ГА, 250.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 2-р хороо ХОЛБ

250000000₮ 2017-11-16 13:50:53
барилга | o

барилга | oбьект 0.12 ГА, 5 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо undef

2147483647₮ 2017-11-11 13:13:50
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат, 10 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

10101₮ 2017-11-09 12:04:59
барилга | o

барилга | oбьект 0.12 ГА, 860.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 19-р хороо 5 Г

860000000₮ 2017-11-08 12:59:54
барилга | o

барилга | oбьект 0.13 ГА, 41 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо 5 ДАВХАР БИ

4100000₮ 2017-11-08 11:11:52
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 4 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 5-р хороо баянго

2147483647₮ 2017-11-08 10:34:09
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат, 1 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

1010₮ 2017-11-06 12:10:03
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 4 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 5-р хороо баянго

2147483647₮ 2017-11-04 20:30:39
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 4 тэрбум төгрөгөөр улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9406

2147483647₮ 2017-11-02 22:04:39
барилга | o

барилга | oбьект 0.12 ГА, 6 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо НАРХА

2147483647₮ 2017-11-02 21:16:23
барилга | o

барилга | oбьект 239 метр квадрат, 900 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 7-р хор

900000000₮ 2017-11-02 21:07:31
барилга | o

барилга | oбьект 0.12 ГА, 860.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 19-р хороо Баг

860000000₮ 2017-11-01 12:39:03
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 4 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 5-р хороо баянго

2147483647₮ 2017-11-01 10:58:24
барилга | o

барилга | oбьект 0.12 ГА, 6 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг 11-р хороо 5 ДАВ

2147483647₮ 2017-11-01 10:29:04
барилга | o

барилга | oбьект 0.05 ГА, 385 төгрөгөөр улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :85

385000000₮ 2017-10-31 13:56:17
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат, 10 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

10101₮ 2017-10-31 10:14:25
Үйлдвэр, үй

Үйлдвэр, үйлчилгээ, агуулах, склад, супермаркет, спорт бэлтгэлийн заал, цэцэрлэгийн аль ч чиглэлээр

1111111₮ 2017-09-15 15:45:40
Дарьэхэд тө

Дарьэхэд төв зам дагуу үйлчилгээтэй объект 96908899 барилга | oбьект 255 метр квадрат, 1.5 сая төгрө

1500000₮ 2017-10-27 15:18:16
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 4 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 6-р хороо баянго

2147483647₮ 2017-10-26 12:01:56
барилга | o

барилга | oбьект 13 метр квадрат, 350.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сүхбаатар дү

350000₮ 2017-10-24 15:59:53
барилга | o

барилга | oбьект 0.14 ГА, 4 тэрбум төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 5-р хороо баянго

2147483647₮ 2017-10-24 15:48:09
барилга | o

барилга | oбьект 0.06 ГА, 880 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 17-р хороо ХОЛБОО БА

880₮ 2017-10-18 13:45:16
барилга | o

барилга | oбьект 0.10 ГА, 550.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг 13-р хороо ХОЛ

550000000₮ 2017-10-18 12:18:51
барилга | o

барилга | oбьект 0.04 ГА, 310.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг ХОЛБОО Б

310000000₮ 2017-10-17 14:25:52
барилга | o

барилга | oбьект 40 метр квадрат, 1.1 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, чингэлтэй дүүрэг

1100000₮ 2017-10-16 10:23:46
барилга | o

барилга | oбьект 360 метр квадрат, 120.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг

120000000₮ 2017-10-14 12:04:24
Сонгино хай

Сонгино хайрхан дуурэгт байрлах мах хадгалах зориулалт бухий зоорийг турээслүүлнэ.

2500₮ 2017-10-09 15:59:10
барилга | o

барилга | oбьект 360 метр квадрат, 68 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол дүүрэг 2-р хо

6800000₮ 2017-10-06 12:01:27
барилга | o

барилга | oбьект 34 метр квадрат, 15 төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан дүүрэг 13-р хо

15₮ 2017-10-05 11:00:09
Соёлын төви

Соёлын төвийн барилга Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадад 720 м2 талбаатай, төвийн дулаан, цэвэр усан

100000000₮ 2017-10-04 12:03:46
Дуусаагүй ү

Дуусаагүй үйлдвэрлэлийн барилга, газар Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадад 21336 м2 талбайтай, төвийн

100000000₮ 2017-10-04 12:01:14
Өмнөговь ай

Өмнөговь аймгийн төв Даланзадгадад 21336 м2 талбайтай газрыг зарна. Төвийн дулаан, цэвэр усанд холбо

100000000₮ 2017-10-03 17:32:52
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат, 10 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

10000₮ 2017-09-29 09:50:27
барилга | o

барилга | oбьект 300 метр квадрат, 10 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сонгинохайрхан

10000₮ 2017-09-27 14:18:48