хүнсний бөө

хүнсний бөөн сүү цагаан идээ ажилуулах байрлал сайтай талбай түрээслүүлнэ.автобусны буудал дээр 16 м

350000₮ 2020-07-28 17:17:32
хүнсий бөөн

хүнсий бөөн мах сүү цагаан идээ ажилуулах талбай түрээслүүлнэ. байрлал сайтай.олон жил ажилж байгаа.

700000₮ 2020-07-26 14:25:55
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 36 метр квадрат, 700 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, б

700000₮ 2020-07-18 20:40:51
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 15 метр квадрат, 130.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянгол д

130000000₮ 2020-07-08 15:29:39
Баруун4н за

Баруун4н замд ажлын байр түрээслүүлнэ төв зам дагуу автобусны буудлын хажууд 10мкв

400₮ 2020-01-16 12:43:04
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 2 сая төгрөгөөр улаанбаатар хот, сүхбаатар дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9

2000000₮ 2020-05-12 13:10:10
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 114 метр квадрат, 2.7 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дү

2700000₮ 2020-06-29 17:59:58
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 4 метр квадрат, 20 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, хан

20000₮ 2020-06-29 08:58:42
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 54 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, с

600000₮ 2020-06-24 15:42:38
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 50 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

850000₮ 2020-06-22 12:15:52
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 50 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

850000₮ 2020-06-22 12:11:25
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 150 метр квадрат, 5 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянг

5000000₮ 2020-06-22 12:08:47
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 16 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, ч

400000₮ 2020-06-22 09:10:08
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 22 метр квадрат, 550.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

550000₮ 2020-06-19 10:39:31
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 188 метр квадрат, 1.8 сая төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, бая

1750000₮ 2020-06-19 10:37:25
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 4 метр квадрат, 130.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

130000₮ 2020-06-18 11:02:11
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 6 метр квадрат, 28.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгинохайр

28000000₮ 2020-06-12 13:18:02
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 67 метр квадрат, улаанбаатар хот, баянзүрх дүүрэг ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8

20000₮ 2020-04-10 15:23:18
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 20 метр квадрат, 23.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

23000₮ 2020-06-05 10:53:28
Зөөврийн тү

Зөөврийн түц зарна, 12 метр квадрат, 5 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, хан-уул дүүрэг ХОЛБОО Б

5000000₮ 2020-06-02 20:25:55
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 34 метр квадрат, 500 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, б

500000₮ 2020-06-02 09:56:32
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 54 метр квадрат, 210.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, чингэлтэй

210000000₮ 2020-05-25 20:49:51
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 18 метр квадрат, 350 төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, баянгол

350₮ 2020-05-18 09:16:16
Хотынтөвд З

Хотынтөвд Залуучууд зочид буудлын ар талд байрлах Камин Галерейд оффисын өрөөнүүдийг түрээслүүлнэ 99

20000₮ 2020-05-12 13:21:57
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 45 метр квадрат, 40 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, ба

40000₮ 2020-05-11 12:12:30
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 67 метр квадрат, 15.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

15000₮ 2020-05-07 11:07:10
Хотын төвд

Хотын төвд оффисын зориулалтаар өрөөнүүд түрээслүүлнэ гадна талдаа машины зогсоолтой 24 цагийн камер

275000₮ 2020-04-30 16:55:29
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 25 метр квадрат, 400 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, б

400000₮ 2020-04-28 09:46:05
Булган аймг

Булган аймгийн төвд байрлах /төв замаас 15 м ойр/, 5-р баг, Засаг Даргийн Тамгын газар буюу “Нутгийн

10₮ 2020-04-25 16:24:49
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 34 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, б

600000₮ 2020-04-23 14:27:58
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 30 метр квадрат, 450.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

450000₮ 2020-04-23 14:26:09
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 130 метр квадрат, 1.4 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, баянзүрх д

1400000₮ 2020-04-20 23:10:53
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 20 метр квадрат, 20 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, сү

20000₮ 2020-04-20 14:10:53
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 379 метр квадрат, 73.0 сая төгрөгөөр зарна. улаанбаатар хот, сонгиноха

73000000₮ 2020-04-19 21:31:21
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 28 метр квадрат, 560.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

560000₮ 2020-04-18 11:08:12
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 30 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, с

600000₮ 2020-04-18 10:58:44
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 12 метр квадрат, 275.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

275000₮ 2020-04-17 13:35:35
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 30 метр квадрат, 600 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот, с

600000₮ 2020-04-17 13:25:06
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 70 метр квадрат, 18.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

18000₮ 2020-04-14 10:29:16
ажлын байр

ажлын байр | оффис ( талбай ) 50 метр квадрат, 850.0 мянган төгрөгөөр түрээслүүлнэ. улаанбаатар хот,

850000₮ 2020-04-13 14:24:44