Хулдаасан х

Хулдаасан хэвлэлийн үйлчилгээ. Захиалга байнга авна. Утас: 99810455

10000₮ 2019-01-08 19:18:08
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн хэвлэлийн эх бэлтгэнэ. Утас: 99810455.

30000₮ 2019-01-08 19:15:03
Офсет хэвлэ

Офсет хэвлэл хэвлэнэ. Утас: 99810455.

10000₮ 2019-01-08 19:12:47
Автостикер,

Автостикер, Фотостикер хэвлэж наана. Захиалга байнга авна.

20000₮ 2019-01-08 19:10:38
АНУ, Канад,

АНУ, Канад, Шенгений орнууд болон Солонгос, Япон, Австрали, Шинэ Зеланд, бусад бүх улсад зорчихоор в

24545₮ 2019-01-07 15:19:51
CD болон DV

CD болон DVD цөөн болон их хэмжээгээр хэвлэнэ. 1 удаагийн хэвлэлтээр 30 ширхэгийг /15-20 минутанд/ х

650₮ 2019-01-02 17:38:12
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн хэвлэлийн эх бэлтгэнэ. Онлайнаар илгээнэ.

20000₮ 2018-12-28 18:38:18
Хаяг, рекла

Хаяг, реклам, самбар хийнэ. Захиалга байнга авна. Харилцах утас: 99810455.

9999₮ 2018-12-28 18:30:02
Хаяг, рекла

Хаяг, реклам, самбар хийнэ. Захиалга байнга авна. Хүргэж өгнө.

20000₮ 2018-12-27 19:22:39
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн ажил хийнэ. Захиалга байнга авна. Харилцах утас: 99810455.

20000₮ 2018-12-21 21:28:35
Зүсэлттэй с

Зүсэлттэй стикер хэвлэл хэвлэнэ. Харилцах утас: 99810455.

10000₮ 2018-12-21 21:24:28
Автостикер

Автостикер хэвлэж наана. Захиалга байнга авна. Албан байгууллагуудтай хамтарч ажиллана. Харилцах ута

30000₮ 2018-12-21 21:21:57
Меню, брошу

Меню, брошур, нэрийн хуудас, урилга, бэлэгний цаасан тор хэвлэнэ. Харилцах утас: 99810455.

10000₮ 2018-12-21 21:18:05
Хулдаасан х

Хулдаасан хэвлэлийн үйлчилгээ. Харилцах утас: 99810455.

10000₮ 2018-12-21 21:09:59
Хаяг, рекла

Хаяг, реклам самбар хийнэ. Захиалга байнга авна. Харилцах утас: 99810455.

20000₮ 2018-12-21 21:07:40
Фотостикер,

Фотостикер, автостикер хэвлэж наана. Захиалга байнга авна.

9999₮ 2018-12-18 21:22:09
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн ажил хийнэ. Утас: 99810455.

10000₮ 2018-12-16 14:49:47
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9981045

10₮ 2018-12-14 09:48:02
Хаяг, рекла

Хаяг, реклам самбар хийнэ. Захиалга байнга авна.

20000₮ 2018-12-05 06:36:44
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 1.2 мянган төгрөг орчимоор үйлчилгээг авна / хийлгүүлнэ /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94

1222₮ 2018-12-03 09:01:35
CD болон DV

CD болон DVD цөөн болон их хэмжээгээр хэвлэнэ. 1ш 650 төгрөг

650₮ 2018-12-02 13:18:50
CD болон DV

CD болон DVD цөөн болон их хэмжээгээр хэвлэнэ. 1ш 650 төгрөг. УТАС: 91798484, 89438484, 99933523 эх

650₮ 2018-12-01 12:55:25
Офсет хэвлэ

Офсет хэвлэл хэвлэнэ. Захиалга байнга авна. Хамтарч ажиллана...

10000₮ 2018-11-27 09:12:18
Фотостикер,

Фотостикер, автостикер хэвлэж наана. Харилцах утас: 99810455.

8888₮ 2018-11-27 09:06:16
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн үйлчилгээ...

9999₮ 2018-11-27 08:11:03
Лого зохион

Лого зохионо Logo Zohiono 88768377 Компани болон албан байгууллагын лого зохионо. Хуучин логог шин

8888₮ 2018-11-23 11:45:28
Ханын самба

Ханын самбар хийнэ.

20000₮ 2018-10-31 14:17:56
Тараах мате

Тараах материал, нэрийн хуудас, меню, өргөмжлөл, урилга, шошго их хэмжээгээр хэвлэж өгнө. Захиалга б

50000₮ 2018-10-31 14:11:21
Хаяг, рекла

Хаяг, реклам, самбар хийнэ. Захиалга байнга авна. Хамтарч ажиллана.

10000₮ 2018-10-31 14:08:00
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн эх бэлтгэнэ.

10000₮ 2018-10-31 13:58:34
Фотостикер,

Фотостикер, автостикер, офсет хэвлэл, хулдаас болон даавуун дээрх хэвлэл, урсдаг лед хаяг хийнэ.

20000₮ 2018-10-31 13:55:24
Текст шивнэ

Текст шивнэ. Харилцах утас 90798902 эх бэлтгэл | хэвлэл 500 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хи

500₮ 2018-10-30 14:16:57
Офсет хэвлэ

Офсет хэвлэл хэвлэнэ. Захиалга байнга авна. Харилцах утас: 96203986.

20000₮ 2018-10-25 17:35:54
Автостикер,

Автостикер, фотостикер хэвлэж, наана. Харилцах утас: 96203986.

10000₮ 2018-10-25 17:32:26
Хулдаасан х

Хулдаасан хаяг хийнэ.

3000₮ 2018-10-21 20:36:42
Фотостикер,

Фотостикер, автостикер, офсет, хулдаасан болон даавуун хэвлэл хэвлэнэ.

20000₮ 2018-10-21 20:32:02
Ном, сонин,

Ном, сонин, сэтгүүл хэвлэнэ. Захиалга байнга авна. Харилцах утас: 99810455.

30000₮ 2018-10-14 07:49:09
Тараах мате

Тараах материал, меню, шошго, нэрийн хуудас, урилга, өргөмжлөл их хэмжээгээр хямдхан хэвлэж өгнө. За

20000₮ 2018-10-14 07:45:15
Офсет хэвлэ

Офсет хэвлэл хэвлэнэ. Захиалга байнга авна.

30000₮ 2018-10-14 07:41:40
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн үйлчилгээ... Захиалга байнга авна. Харилцах утас: 99810455.

20000₮ 2018-10-12 09:42:26