Лого зохион

Лого зохионо Logo Zohiono 88768377 Компани болон албан байгууллагын лого зохионо. Хуучин логог шинэч

999999₮ 2019-08-28 17:40:36
Телевизийн

Телевизийн реклам,шторк Телевизийн нэвтрүүлэг • 3D анимешн • Барилгын танилцуулага • ЛОГО, Брэнд бү

480000₮ 2019-07-05 10:36:16
Албан байгу

Албан байгууллага, хувь хүн болон улс орнуудын туг далбааг гадаа болон дотор зориулалтын даавуун дээ

25000₮ 2019-08-14 13:32:38
АЯГА ДЭЭРХИ

АЯГА ДЭЭРХИ ХЭВЛЭЛ Аяга дээр зураг лого, дурсгалын үг буулгана. Үнэ 3000-3500₮ ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99

3000₮ 2019-07-02 22:58:38
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 3 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9

3000₮ 2019-07-02 22:58:28
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

10000₮ 2019-07-02 18:50:07
Video & Pho

Video & Photo Реклам зар сурталчилгаа болон хувь хүн , албан байгууллагын ойн арга хэмжээн дүрс бич

280000₮ 2019-06-26 13:14:51
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн хэвлэл үйлчилгээ. - Аяга дээрх хэвлэл - Сэтгүүл, танилцуулга хэвлэл - Ном хэвлэл - брошу

20000₮ 2019-06-17 10:12:47
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

20000₮ 2019-06-17 10:11:19
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 11 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8000945

11₮ 2019-06-13 11:30:41
ТВ шторк, в

ТВ шторк, видео клип хийнэ, ХОНХНЫ БАЯР, ХУРИМ НАЙР, БАЙГУУЛЛАГА ХАМТ ОЛНЫ ТЭМДЭГЛЭЛ

340000₮ 2019-06-02 10:38:09
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 11 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8000945

11₮ 2019-06-05 09:36:36
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 11 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8000945

11₮ 2019-05-30 11:04:51
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 11.1 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8

11111111₮ 2019-05-29 10:21:13
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 11.1 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8

11111111₮ 2019-05-28 11:23:24
Гэрэл зураг

Гэрэл зураг, бичлэг Бид та бүхэнд удахгүй болох танай байгууллагын шинэ жилийн арга хэмжээнд зориулж

400000₮ 2019-05-09 09:26:40
CD болон DV

CD болон DVD цөөн болон их хэмжээгээр хэвлэнэ. 1 удаагийн хэвлэлтээр 30 ширхэгийг /15-20 минутанд/ х

650₮ 2019-01-02 17:38:12
CD болон DV

CD болон DVD цөөн болон их хэмжээгээр хэвлэнэ. 1ш 650 төгрөг

650₮ 2018-12-02 13:18:50
CD болон DV

CD болон DVD цөөн болон их хэмжээгээр хэвлэнэ. 1ш 650 төгрөг. УТАС: 91798484, 89438484, 99933523 эх

650₮ 2018-12-01 12:55:25
Ханын самба

Ханын самбар хийнэ.

20000₮ 2018-10-31 14:17:56
Хулдаасан х

Хулдаасан хэвлэлийн үйлчилгээ...

9999₮ 2018-10-31 14:13:44
Тараах мате

Тараах материал, нэрийн хуудас, меню, өргөмжлөл, урилга, шошго их хэмжээгээр хэвлэж өгнө. Захиалга б

50000₮ 2018-10-31 14:11:21
Хаяг, рекла

Хаяг, реклам, самбар хийнэ. Захиалга байнга авна. Хамтарч ажиллана.

10000₮ 2018-10-31 14:08:00
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн үйлчилгээ.

30000₮ 2018-10-31 14:00:51
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн эх бэлтгэнэ.

10000₮ 2018-10-31 13:58:34
Фотостикер,

Фотостикер, автостикер, офсет хэвлэл, хулдаас болон даавуун дээрх хэвлэл, урсдаг лед хаяг хийнэ.

20000₮ 2018-10-31 13:55:24
Текст шивнэ

Текст шивнэ. Харилцах утас 90798902 эх бэлтгэл | хэвлэл 500 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хи

500₮ 2018-10-30 14:16:57
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн ажил хийнэ. Захиалга байнга авна. Хамтарч ажиллана.

10000₮ 2018-10-25 17:39:11
Офсет хэвлэ

Офсет хэвлэл хэвлэнэ. Захиалга байнга авна. Харилцах утас: 96203986.

20000₮ 2018-10-25 17:35:54
Автостикер,

Автостикер, фотостикер хэвлэж, наана. Харилцах утас: 96203986.

10000₮ 2018-10-25 17:32:26
Хэвлэлийн б

Хэвлэлийн бүх төрлийн ажил хийнэ. Захиалга байнга авна.

10000₮ 2018-10-21 18:17:20
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 333.3 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТА

333333₮ 2018-09-14 12:04:38
ДОКТОР, МАГ

ДОКТОР, МАГИСТР, БАКАЛАВРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ ЧАНАРТАЙ ШУУРХАЙ БИЧНЭ. УТАС: 94891008 эх бэлтгэл | хэвлэл

50000₮ 2018-09-06 20:43:40
Гадаад, дот

Гадаад, дотоодын их дээд сургуулийн МАГИСТРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ бичнэ. Утас 94891008 эх бэлтгэл | хэвлэл

10000₮ 2018-09-03 15:10:08
Хэвлэлийн э

Хэвлэлийн эх бэлтгэнэ. Бараа бүтээгдэхүүний зураг авна. Хуучин зураг сэргээн засна. Үнэ хямд эх бэл

100000₮ 2018-07-31 17:54:14
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | Англи, Япон, Монгол, Орос хэлээр их хэмжээний текст, зохиол шивж файл хэлбэрт оруулна.

200₮ 2018-06-30 11:16:05
Телевизийн

Телевизийн реклам,шторк Телевизийн нэвтрүүлэг • 3D анимешн • Барилгын танилцуулага • ЛОГО, Брэнд бү

350000₮ 2018-06-03 10:30:04
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 4.4 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99

4444444₮ 2018-06-06 11:03:09
эх бэлтгэл

эх бэлтгэл | хэвлэл 100 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95

100044444₮ 2018-05-23 09:28:31
Хулдаасан х

Хулдаасан хэвлэл, биет, гэрэлт үсэг болон хэвлэлийн бүх төрлийн үйлчилгээ хийнэ. "АНИР ДИЗАЙН"

10₮ 2018-04-20 16:07:47