төсөл бичих

төсөл бичих,диплом,курс,дадлагын тайлан 30 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /.

30000₮ 2019-09-06 18:45:22
төсөл бичих

төсөл бичих 2.2 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88 ЗАРЫ

22222₮ 2019-08-05 14:27:10
орчуулга 11

орчуулга 11 төгрөгөөр ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80009456 орчуулга. БАЙРБАТАЛГААТ ОРЧУУЛГА амралты

41₮ 2019-06-27 11:15:09
БҮХ ТӨРЛИЙН

БҮХ ТӨРЛИЙН ТӨСӨЛ БИЧНЭ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛНА. Харилцагчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн ОУ-ын ста

11₮ 2019-06-27 11:11:15
төсөл бичих

төсөл бичих 11 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80009

11₮ 2019-06-21 15:26:20
төсөл бичих

төсөл бичих 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80009

10₮ 2019-06-18 12:53:33
төсөл бичих

төсөл бичих 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80009

10₮ 2019-06-18 12:52:09
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-06-13 11:26:45
төсөл бичих

төсөл бичих 11 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80009

11₮ 2019-06-08 11:24:28
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-06-06 12:05:11
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-06-06 12:04:02
Тендерийн м

Тендерийн материал боловсруулна, цахим тендер илгээнэ. Төсөл бичнэ ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88019477, 8801

300000₮ 2019-06-06 10:42:15
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-06-05 09:33:22
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-06-02 12:09:19
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-05-31 10:11:41
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-05-30 11:02:23
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-05-29 10:17:02
төсөл бичих

төсөл бичих 2 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456, 80

2000000₮ 2019-05-28 11:21:09
төсөл бичих

төсөл бичих 11.1 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456,

11111111₮ 2019-05-28 10:54:54
төсөл бичих

төсөл бичих 11.1 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456,

11111111₮ 2019-05-27 11:56:46
төсөл бичих

төсөл бичих 111.1 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009456

111111111₮ 2019-05-24 09:58:20
Төсөл бичнэ

Төсөл бичнэ. 80009456 /АХБ, ЖДҮ-ийн төслийг найдвартай хурдан шуурхай хийж гүйцэтгэнэ./ СУДАЛГААНЫ а

11111111₮ 2019-05-24 09:55:32
БҮХ ТӨРЛИЙН

БҮХ ТӨРЛИЙН ТӨСӨЛ БИЧНЭ, БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛНА. Харилцагчийн хэрэгцээнд нийцүүлэн ОУ-ын ста

10₮ 2019-05-22 13:24:57
ЖДҮ-ЗЭЭЛИЙН

ЖДҮ-ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ БИЧНЭ. СУМ ОРОН НУТГИЙН ЗЭЭЛИЙН ТӨСӨЛ БИЧНЭ. Холбоо барих утас: 80009456 Хаяг: Ха

10₮ 2019-05-22 13:30:50
төсөл бичих

төсөл бичих 111.1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80009

111111₮ 2019-05-23 09:36:34
ТӨСӨЛ БИЧНЭ

ТӨСӨЛ БИЧНЭ. БИЗНЕС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ БОЛОВСРУУЛНА. ТУСГАЙ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ТӨСӨЛ БИЧНЭ. Төсөл бичнэ. Тендерийн

1000000₮ 2019-05-20 17:09:39
төсөл бичих

төсөл бичих 1.1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8866 ЗА

1111₮ 2019-05-15 16:49:56
төсөл бичих

төсөл бичих 111 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88666082, 8866

111₮ 2019-05-15 16:48:32
Хурдан шуур

Хурдан шуурхай чанартай шивж бичнэ 88045892 төсөл бичих 900 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хи

900₮ 2019-04-15 15:38:31
төсөл бичих

төсөл бичих 111.1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88666

111111₮ 2019-03-07 13:40:10
төсөл бичих

төсөл бичих 150.0 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :89924

150000₮ 2019-02-27 10:37:35
төсөл бичих

төсөл бичих 11.1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :800094

11111₮ 2019-01-12 20:59:22
ДОКТОР, МАГ

ДОКТОР, МАГИСТР, БАКАЛАВРын ажил бичихэд тусална. Doctor, Magistr, bakalavriin ajil bichikhed tusaln

1111₮ 2019-01-12 21:01:06
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн бизнес төсөл боловсруулна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, банкны зээлийн шаардлага хангасан бүх

1000000₮ 2019-02-09 16:01:04
Дипломын аж

Дипломын ажил бичнэ. Бакалавр болон магистрын түвшинд бизнес, санхүү, эдийн засгийн болон техникийн

1001₮ 2019-01-28 13:35:56
төсөл бичих

төсөл бичих 100 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :85911045 ЗАРЫН

100₮ 2018-12-18 13:37:36
төсөл бичих

төсөл бичих 500 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8060070

500000₮ 2018-12-04 03:13:51
төсөл,дипло

төсөл,диплом,курсын ажил, дадлагын тайлан, бие даалт файлаар зарна. 30 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг ү

30000₮ 2018-11-30 17:04:22
төсөл бичих

төсөл бичих 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95529535 ЗАРЫН

10₮ 2018-11-15 21:23:36
төсөл бичих

төсөл бичих 100 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :77161685, 8865

100₮ 2018-11-13 14:31:40