төсөл бичих

төсөл бичих 111.1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88666

111111₮ 2019-03-07 13:40:10
төсөл бичих

төсөл бичих 150.0 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :89924

150000₮ 2019-02-27 10:37:35
төсөл бичих

төсөл бичих 11.1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :800094

11111₮ 2019-01-12 20:59:22
ДОКТОР, МАГ

ДОКТОР, МАГИСТР, БАКАЛАВРын ажил бичихэд тусална. Doctor, Magistr, bakalavriin ajil bichikhed tusaln

1111₮ 2019-01-12 21:01:06
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн бизнес төсөл боловсруулна. Жижиг дунд үйлдвэрлэл, банкны зээлийн шаардлага хангасан бүх

1000000₮ 2019-02-09 16:01:04
Дипломын аж

Дипломын ажил бичнэ. Бакалавр болон магистрын түвшинд бизнес, санхүү, эдийн засгийн болон техникийн

1001₮ 2019-01-28 13:35:56
төсөл бичих

төсөл бичих 100 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :85911045 ЗАРЫН

100₮ 2018-12-18 13:37:36
төсөл бичих

төсөл бичих 500 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8060070

500000₮ 2018-12-04 03:13:51
төсөл,дипло

төсөл,диплом,курсын ажил, дадлагын тайлан, бие даалт файлаар зарна. 30 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг ү

30000₮ 2018-11-30 17:04:22
төсөл бичих

төсөл бичих 10 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95529535 ЗАРЫН

10₮ 2018-11-15 21:23:36
төсөл бичих

төсөл бичих 100 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :77161685, 8865

100₮ 2018-11-13 14:31:40
төсөл бичих

төсөл бичих 30 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99623373

30000₮ 2018-09-25 16:36:51
төсөл бичих

төсөл бичих 500 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9908344

2018-09-13 13:08:11
Мэргэжлийн

Мэргэжлийн түвшинд олон улсын стандартын дагуу туршлагатай хамт олон чанартай шуурхай боловсруулна.

8888₮ 2018-09-10 10:43:20
МАГИСТРЫН Д

МАГИСТРЫН ДИПЛОМЫН АЖИЛ ЧАНАРТАЙ ШУУРХАЙ БИЧНЭ. УТАС 94891008 төсөл бичих 30 мянган төгрөгөөр үйлчил

30000₮ 2018-09-04 17:09:51
Төсөл, маги

Төсөл, магистрын дипломын ажил, дадлагын тайлан файлаар өгнө. 94891008 төсөл бичих 30 мянган төгрөгө

30000₮ 2018-09-03 15:49:46
төсөл бичих

төсөл бичих 30 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94891008

30000₮ 2018-09-03 15:18:37
Төслүүд дип

Төслүүд диплом,курсын ажил, дадлагын тайлан файлаар зарна. 30-150000 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үз

30000₮ 2018-08-01 09:03:28
ЖДҮ-ийн бүх

ЖДҮ-ийн бүх төрлийн төсөл зарна. Шинээр хийж өгнө. найдвартай хурдан шуурхай үйлчилнэ.

10000₮ 2018-08-20 17:48:32
Мах, сүүний

Мах, сүүний чиглэлийн фермийн бэлэн зураг төсөл, төсөв худалдаж авна.

1111₮ 2018-07-07 18:12:08
санхүү татв

санхүү татварын тайлан гаргаж, зөвөлгөө өгнө 50 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж ө

10000₮ 2018-07-02 10:23:17
төсөл бичих

төсөл бичих 500k төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. - Бүх төрлийн санхүүгийн тайлан

500₮ 2018-06-26 08:50:25
төсөл бичих

төсөл бичих 200 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9976920

200000₮ 2018-05-21 16:33:25
төсөл бичих

төсөл бичих 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :89560918

10000₮ 2018-05-15 13:45:18
төсөл бичих

төсөл бичих 1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :90833383

1000₮ 2018-05-04 14:42:58
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн төсөл бичнэ, зарна. Жижиг дунд үйлдвэрлэлийн болон томоохон үйлдвэрлэл, үйлчилгээний сал

2018-05-03 17:33:57
төсөл бичих

төсөл бичих 11 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95529535 ЗАРЫН

11₮ 2018-05-02 18:39:59
. ХОЛБОО БА

. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9 төсөл бичих. Төсөл бичих 150.0 мянган төгрөгөөр хийнэ. ЗАРЫН АНГИЛАЛ :Үйлчилг

150000₮ 2018-04-21 16:42:56
төсөл бичих

төсөл бичих 8.9 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9973897

8888₮ 2018-04-20 13:53:37
Төсөл, курс

Төсөл, курс, диплом, дадлагын тайлан файлаар хямд зарна \ үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. Х

30000₮ 2018-03-13 07:43:44
Дипломын бо

Дипломын болон дадлагын ажил, реферат, эссе болон бусад бух торлийн эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлы

100₮ 2018-04-07 19:39:29
төсөл бичих

төсөл бичих 1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95529535

1000₮ 2018-03-27 13:23:21
төсөл бичих

төсөл бичих 2.2 мянган төгрөг орчимоор үйлчилгээг авна / хийлгүүлнэ /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88 ЗАРЫН А

22222₮ 2018-03-23 09:42:06
төсөл бичих

төсөл бичих 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9119729

100000₮ 2018-03-19 12:24:04
төсөл бичих

төсөл бичих 1 сая төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99109456 ЗАР

1000000₮ 2018-03-11 11:28:10
үйлдвэрлэли

үйлдвэрлэлийн дадлага танилцах дадлагын тайлан хийнэ . тодорхойлолт гаргуулж өгнө.холбогдох утас 955

99999₮ 2018-02-26 18:41:02
төсөл бичих

төсөл бичих 18.0 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :981012

18000₮ 2018-02-26 15:09:00
Төрөл бүрий

Төрөл бүрийн төсөл, курс,дипломын ажил, дадлагын тайлан файлаар зарна. / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО

40000₮ 2018-02-04 08:23:12
Төрөл бүрий

Төрөл бүрийн төсөл, курс, дипломын ажлууд, дадлагын тайлан файлаар хямд зарна.30-50 мянган төгрөгөөр

40000₮ 2018-02-01 07:35:16
Төрөл бүрий

Төрөл бүрийн БИЕ ДААЛТ, дипломын ажил түргэн шуурхай хийнэ. Үнэ тохирно. 80880018

10000₮ 2018-01-31 17:07:15