Олон жилийн

Олон жилийн туршлагатай компани байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчны аудит хийж боловср

10₮ 2020-08-21 15:43:56
Газрын төлө

Газрын төлөв байдлын судалгаа, газрын хянан баталгаа хийж боловсруулна. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9929255

10₮ 2020-08-17 11:16:17
Байгаль орч

Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчны аудит хийж боловсруулна.т ХОЛБОО БАРИХ УТАС :98940

10₮ 2020-08-17 10:29:03
Газрын хяна

Газрын хянан баталгаа, төлөв байдал хийж боловсруулна. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :98940217, 99292550 ЗАРЫН

10₮ 2020-08-11 17:47:38

"Мөнгөн Марал" ХХК нь байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ хийж боловсруулах чиглэлээр олон жилийн ту

20₮ 2020-08-11 16:51:16
Байгаль орч

Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ болон ТЭЗҮ хийж боловсруулна. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :98940217, 992925

10₮ 2020-08-11 12:07:12
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 300 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :99825

300₮ 2020-08-03 21:03:44
Зээлийн мөн

Зээлийн мөнгө хайж байгаа хүмүүс. Та бол бизнес эрхлэгч, хувийн хөрөнгө оруулагч эсвэл тухайн нөхцөл

10₮ 2020-04-21 20:16:26
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 1.1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1111₮ 2020-01-28 08:49:18
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 200 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

200000₮ 2020-01-26 15:54:39
Байгаль орч

Байгаль орчны нарийвчилсан үнэлгээ, байгаль орчны төлөв байдлын судалгааг чадварлаг хамт олон хийж г

1500000₮ 2019-11-06 15:21:19
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

100000₮ 2019-10-20 10:06:46
Санхүү, тат

Санхүү, татвар, тайлангийн иж бүрэн үйлчилгээ Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт оло

888₮ 2019-10-10 14:12:31
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн тайлан баланс гаргана. 80325594 тайлан баланс гаргах 50 төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / х

2019-10-09 11:35:27
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

100000₮ 2019-10-05 14:22:11
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 1 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

1000₮ 2019-09-06 12:36:33
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2019-07-05 09:33:24
тайлан бала

тайлан баланс гаргах / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :88899321, 88899321 ЗАРЫН АНГИЛАЛ :ҮЙЛ

100₮ 2019-07-01 20:10:31
Мэргэшсэн н

Мэргэшсэн ня-бо НДаатгал, татвар, санхүүгийн тайлан гаргана, Зөвлөгөө өгнө. Утас:94775511 тайлан бал

100₮ 2019-05-29 18:15:29
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 10 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

10000₮ 2019-04-04 11:38:59
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2019-04-01 09:33:20
Байгаль орч

Байгаль орчны нөлөөллийн нарийвчилсан үнэлгээ, болон ерөнхий үнэлгээ гаргуулахад шаардлагатй төлөв б

100000₮ 2019-03-29 10:15:00
Мэргэшсэн,м

Мэргэшсэн,мэргэжлийн олон жилийн туршлагатай хамт олон НББ болон Санхүүгийн талаархи асуудлаар зөвө

10000₮ 2019-01-10 10:46:20
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

100000₮ 2018-10-10 09:30:56
Байгаль орч

Байгаль орчны үнэлгээний мэргэжлийн байгууллага болох "Чойбалсангийн охин" ХХК нь

1000000₮ 2018-10-09 12:09:40
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2018-10-08 10:23:12
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 80 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

80000₮ 2018-10-08 10:21:17
Санхүү, тат

Санхүү, татварын тайлан гаргана. /ААНОАТ, НДТ, ХХОАТ, НӨАТ/ хуулийн дагуу бүх төрлийн тайлан гаргана

99₮ 2018-10-04 11:44:39
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 100 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

100000₮ 2018-09-26 09:09:19
Аудит.Санхү

Аудит.Санхүү,татварын бүх төрлийн. үйлчилгээ үзүүлнэ Үүнд:1.ААНОАТ,ХХОАТ,НӨАТ,НДШ,бусад татварын та

4000₮ 2018-09-20 11:50:56
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 200 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

200000₮ 2018-09-10 14:01:49
Нягтлан бод

Нягтлан бодогч- гэрээгээр тайлан гаргана. Утас 96968200 тайлан баланс гаргах / тайлан баланс гаргах.

2018-09-06 17:00:57
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн дадлагын тайлан гаргана. 94891008 тайлан баланс гаргах 20 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үз

20000₮ 2018-09-03 15:45:56
Доктор, маг

Доктор, магистр, бакалаврын дипломын ажил бүх сэдвийн чиглээр бичнэ.Утас: 94891008 тайлан баланс гар

20000₮ 2018-09-03 15:33:26
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн дадлагын тайлан, ангийн ажил, курсийн ажил хямд чанартай хийж гүйцэтгэнэ. 88079294

12₮ 2018-08-30 16:59:40
тайлан бала

тайлан баланс гаргах 150.0 мянган төгрөгөөр үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ, хийж өгнө /. ХОЛБОО БАРИХ УТ

150000₮ 2018-08-22 21:22:35
Дадлагын бо

Дадлагын болон үйлдвэрлэлийн дадлагын тайлан хямд чанартай хийж гүйцэтгэж байна. Таны хүссэн хугацаа

10000₮ 2018-08-20 17:46:57
ББСБ-ын тай

ББСБ-ын тайлан балансыг гэрээгээр тогтмол гаргана. 96968200 ЗАРЫН АНГИЛАЛ :ҮЙЛЧИЛГЭЭ / тайлан балан

2018-08-17 14:20:23
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн санхүү татварын тайлан гаргана. 88001611 тайлан баланс гаргах үйлчилгээг үзүүлнэ / хийнэ

2018-07-11 14:05:12
Бүх төрлийн

Бүх төрлийн санхүүгийн тайлан гаргана. Гэрээт нягтлан хийнэ. тайлан баланс гаргах 100 төгрөгөөр ү

100₮ 2018-07-03 08:48:54