15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 11.1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО Б

11111111₮ 2020-06-26 16:33:25
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 250.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБ

250000₮ 2020-05-03 18:27:49
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.2 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БА

1200000₮ 2020-04-02 09:04:50
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО

800000₮ 2020-03-02 12:35:00
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИ

1000000₮ 2020-01-05 14:39:20
Орос хэлний

Орос хэлний орчуулагч,word,интернет орчинд сайн ажиллана, бичиг баримт, төсөл сайн боловсруулна, аж

800000₮ 2019-12-11 18:15:26
жолооны дүр

жолооны дүрмийн багшаар ажиллана утас 91305008 жолооны курс 0өөр сургалт явуулна / хийнэ, заана /. З

192₮ 2019-11-07 15:36:01
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.5 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БА

1500000₮ 2019-09-21 17:10:34
Няраваар ор

Няраваар орох93052794 15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 450.0 мянган төгрөгний цал

450000₮ 2019-09-18 13:16:25
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.5 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БА

2₮ 2019-08-28 07:28:54
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.8 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БА

2₮ 2019-08-10 23:51:56
12 жил ажил

12 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 850.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ

850₮ 2019-05-08 10:16:49