1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.5 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1500000₮ 2019-07-25 09:56:51
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2019-06-23 17:15:27
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :913

800₮ 2019-06-21 13:12:56
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 60 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

60000₮ 2019-06-17 14:06:59
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800000₮ 2019-06-11 09:18:31
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600₮ 2019-04-22 16:42:12
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

80000₮ 2019-04-03 23:18:57
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 60 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8091

192₮ 2019-04-03 07:50:28
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 700 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :916

700₮ 2019-03-27 14:25:00
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600₮ 2019-03-22 08:40:51
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 850.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ

850000₮ 2019-03-17 15:24:33
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.5 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1500000₮ 2019-03-15 17:17:13
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8978

80₮ 2019-03-12 21:56:50
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 500 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

500000₮ 2019-03-11 10:23:18
ШУТИС-ийн Ү

ШУТИС-ийн ҮТДС-ийг сая хүнсний үйлдвэрлэлийн технологийн инженер мэргэжлээр төгссөн 22 настай эмэгтэ

700000₮ 2019-03-10 21:23:51
Хамгийн баг

Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :86849992, 86849992 ЗАРЫ

192₮ 2019-03-10 11:47:41
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2019-03-08 12:42:54
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 15.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ У

2019-02-22 01:45:49
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :802

600₮ 2019-02-14 00:30:08
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

192₮ 2019-02-10 10:32:16
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 40 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

40000₮ 2019-01-19 20:53:32
Оюутны амра

Оюутны амралтаар ... Утас: 89700716 Хамгийн багадаа 500 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ЗАРЫН

500₮ 2019-01-17 20:20:36
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2019-01-11 20:52:23
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

80₮ 2019-01-10 16:13:40
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 700 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

700000₮ 2019-01-05 11:16:44
Барилгын аж

Барилгын ажлын дараах дотор цэвэрлэгээ багаараа түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9

10₮ 2018-12-16 09:12:45
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2018-12-12 01:00:46
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

80000₮ 2018-12-08 12:17:49
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 10 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

10000000₮ 2018-11-25 13:14:42
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 10 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

100000₮ 2018-11-22 02:00:06
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800₮ 2018-11-21 16:44:39
,Хамгийн ба

,Хамгийн багадаа 700 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95980674 ЗАРЫН АНГИЛАЛ

700₮ 2018-11-19 18:52:32
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

80000₮ 2018-11-02 14:53:54
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8954

80₮ 2018-10-28 01:44:14
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 11.1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

11111944₮ 2018-10-27 13:13:49
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8

192₮ 2018-10-18 16:19:04
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2018-10-16 11:24:30
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800000₮ 2018-10-16 01:36:11
Хүлэмжинд н

Хүлэмжинд ногоо тарих сонирхолтой хүн ажил хайж байна, Утас 89718977 1 жил ажилсан туршилгатай, Хамг

600000₮ 2018-09-27 19:24:54
Хүний нөөци

Хүний нөөцийн менежер оффис менежер албан хэрэг ажилаж байсан цалин тохиролцоно туршилагтай. Утас:94

6000₮ 2018-09-26 16:20:19