1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 700 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

700000₮ 2020-07-01 10:01:43
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 11.1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО Б

11111111₮ 2020-06-26 16:33:25
ХОЛБОО БАРИ

ХОЛБОО БАРИХ УТАС :94518100 ажил хайж байна. 3 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөг

1000000₮ 2020-06-20 12:22:06
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2020-06-17 11:54:40
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2020-06-03 12:58:49
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800000₮ 2020-06-03 11:46:14
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2020-05-08 10:16:39
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2020-05-07 16:11:14
Хамгийн баг

Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :80193175, 80193175 ЗАРЫ

600000₮ 2020-05-03 23:20:56
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 250.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБ

250000₮ 2020-05-03 18:27:49
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8

1000000₮ 2020-04-30 03:33:15
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 60 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8980

60₮ 2020-04-25 14:57:25
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2020-04-25 00:07:35
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :993

800₮ 2020-04-23 09:40:55
10 жил ажил

10 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

1000000₮ 2020-04-21 16:38:45
10 жил ажил

10 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

1000000₮ 2020-04-20 15:28:02
Баянхонгор

Баянхонгор аймагт барилгын засал чимэглэл хийнэ туршлагтай. Утас. 80212066 3 жил ажилсан туршилгатай

2020-04-11 18:35:18
3 жил ажилс

3 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800000₮ 2020-04-09 19:58:39
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.2 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1200000₮ 2020-04-09 19:54:26
14 жил ажил

14 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 500 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ У

500000₮ 2020-04-08 11:41:49
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :898

800₮ 2020-04-07 18:38:33
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

5₮ 2020-04-05 20:21:16
Энэ жил Отг

Энэ жил Отгонтэнгэр Их сургууль төгссөн. хуульч мэргэжлээр. цэргийн алба хаасан. 26 настай холбогдох

900000₮ 2020-04-04 18:37:44
9 жил ажилс

9 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.2 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1500000₮ 2020-04-04 13:11:25
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.2 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БА

1200000₮ 2020-04-02 09:04:50
4 жил ажилс

4 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 2.5 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

2500000₮ 2020-04-01 10:25:37
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100034₮ 2020-03-27 14:40:02
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :889

100₮ 2020-03-21 18:57:49
Хамгаалагч

Хамгаалагч ажил хийнэ Утас 88218437

600000₮ 2020-03-16 00:16:04
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2020-03-12 00:33:12
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО

800000₮ 2020-03-02 12:35:00
10 жил ажил

10 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 15.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ

15000₮ 2020-02-25 15:06:33
Сүүлийн жил

Сүүлийн жил гарангийн хугацаанд англи хэл сурсан өмнө англи хэлтэй холбоотой ажил хийж үзээгүй. Цали

600000₮ 2020-02-22 23:44:12
3 жил ажилс

3 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800000₮ 2020-02-20 00:39:15
Цагийн ажил

Цагийн ажил хайж байна: IT инженерийн мэдлэгтэй, Хэвлэлийн эх бэлтгэл, Зураг авалт, Сошиал хөгжүүлэл

800000₮ 2020-02-19 17:53:56
3 жил ажилс

3 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 25 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9953

1₮ 2020-02-17 19:33:39
8 жил ажилс

8 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2020-02-12 16:09:48
10 жил ажил

10 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 500 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ У

500000₮ 2020-02-09 15:44:39
86220155 аж

86220155 ажил хайж байна 6 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 12 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ

2020-01-15 22:41:26
6 жил ажилс

6 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.2 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1200000₮ 2020-01-15 22:32:23