2 жил ажилс

2 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 123 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :996

123₮ 2019-01-19 21:06:18
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 40 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

40000₮ 2019-01-19 20:53:32
Оюутны амра

Оюутны амралтаар ... Утас: 89700716 Хамгийн багадаа 500 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ЗАРЫН

500₮ 2019-01-17 20:20:36
12 жил ажил

12 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.5 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

1500000₮ 2019-01-16 13:29:05
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИ

1000000₮ 2019-01-15 10:07:00
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 450.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ

450000₮ 2019-01-14 11:01:26
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2019-01-11 20:52:23
6 жил ажилс

6 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800000₮ 2019-01-11 18:14:46
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

80₮ 2019-01-10 16:13:40
3 жил ажилс

3 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

2019-01-10 10:21:04
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 700 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

700000₮ 2019-01-05 11:16:44
Бага ангийн

Бага ангийн багш гэрээр явж хичээл заана. Утас:96081113, 99234870 15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай

2019-01-03 20:44:36
6 жил ажилс

6 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 500 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

500000₮ 2019-01-02 19:08:02
9 жил ажилс

9 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2018-12-18 11:50:30
Барилгын аж

Барилгын ажлын дараах дотор цэвэрлэгээ багаараа түргэн шуурхай хийж гүйцэтгэнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :9

10₮ 2018-12-16 09:12:45
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 100 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

100000₮ 2018-12-12 01:00:46
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

80000₮ 2018-12-08 12:17:49
6 жил ажилс

6 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 500 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :995

500₮ 2018-12-02 18:05:17
эрүүл мэнди

эрүүл мэндийн салбарт 8 жил ажилласан ажлын туршлагатай хамгийн багадаа 850 төгрөгний цалинтай ажил

192₮ 2018-12-01 16:12:57
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИ

1000000₮ 2018-11-27 18:04:33
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2018-11-26 13:57:00
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 10 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :

10000000₮ 2018-11-25 13:14:42
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 120.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ

130₮ 2018-11-23 15:13:26
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1.4 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БА

1400000₮ 2018-11-22 13:49:58
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 10 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

100000₮ 2018-11-22 02:00:06
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 800 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

800₮ 2018-11-21 16:44:39
,Хамгийн ба

,Хамгийн багадаа 700 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95980674 ЗАРЫН АНГИЛАЛ

700₮ 2018-11-19 18:52:32
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 70 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

650₮ 2018-11-15 10:52:32
Хамгийн баг

Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :95980674 ЗАРЫН АНГИЛАЛ

600₮ 2018-11-14 13:25:09
15 жилээс д

15 жилээс дээш ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 700 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО

700000₮ 2018-11-13 15:54:34
Ажлын 5 өдө

Ажлын 5 өдөр 16:00 цаг хүртэл ажиллах боломжтой 10-н жилийн туршлагатай Ёвроп,Монгол хоолны тогооч а

700₮ 2018-11-11 20:47:22
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 999 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :885

1₮ 2018-11-10 19:55:08
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 999 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :885

999₮ 2018-11-10 19:54:56
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТА

80000₮ 2018-11-02 14:53:54
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 600 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

600000₮ 2018-11-01 22:06:51
5 жил ажилс

5 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 400 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТ

400000₮ 2018-10-30 12:43:04
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 80 төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8954

80₮ 2018-10-28 01:44:14
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 11.1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС

11111944₮ 2018-10-27 13:13:49
1 жил ажилс

1 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 1 сая төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ УТАС :8

192₮ 2018-10-18 16:19:04
3 жил ажилс

3 жил ажилсан туршилгатай, Хамгийн багадаа 450.0 мянган төгрөгний цалинтай ажил хийнэ. ХОЛБОО БАРИХ

450000₮ 2018-10-17 11:03:46